درباره برند

فن‌آوری‌های نوآورانه فوکودا دنشی با الکتروکاردیوگراف‌ها، سیستم‌های نظارت بر بیمار و سایر دستگاه‌های مهندسی پزشکی همیشه تأثیر زیادی در سراسر جهان گذاشته است.  فناوری‌های کلاس جهانی این برند  به عنوان بخشی از هدف شرکت  برای ارائه بهترین خدمات بهداشتی به مردم سراسر جهان ارائه می‌شود.

راه حل‌های ایمن، سریع، دقیق و کاربر پسند که بیمار را در اولویت قرار می‌دهد.  برند فوق بر این باور است که ارائه خدمات راه‌حل مراقبت‌های بهداشتی یک مرحله‌ای که شامل پیشگیری/آزمایش، درمان، مشاهده پیگیری، مراقبت‌های پزشکی در منزل و توانبخشی، بهترین راه برای بهبود کیفیت زندگی بیماران در سراسر جهان است.  شرکت این خدمات مراقبت‌های بهداشتی را ایمن، سریع، دقیق و با بالاترین سطح کاربرپسندی ارائه می‌کند تا انتظارات هر بیمار را برآورده کند.