محصولات هتلینگ

نمایش 20 محصول از 980 محصول
نمایش 20 محصول از 980 محصول
تخت جراحی مدل Diamond
کد MEY-24533

تخت جراحی مدل Diamond

استعلام قیمت با ثبت درخواست
تخت اتاق عمل  OPX300C
کد MEY-24549

تخت اتاق عمل OPX300C

استعلام قیمت با ثبت درخواست
تخت اتاق عمل جنرال و PCNL الکتریکی مدل 7 شکن
کد MEY-26606

تخت اتاق عمل جنرال و PCNL الکتریکی مدل 7 شکن

استعلام قیمت با ثبت درخواست
تخت چشم پزشکی 3 شکن برقی مدل GE3
کد MEY-26608

تخت چشم پزشکی 3 شکن برقی مدل GE3

استعلام قیمت با ثبت درخواست
تخت اتاق عمل سی آرم
کد MEY-26722

تخت اتاق عمل سی آرم

استعلام قیمت با ثبت درخواست
تخت جراحی مدل الکتریکی
کد MEY-26726

تخت جراحی مدل الکتریکی

استعلام قیمت با ثبت درخواست
تخت جراحی چشم مدل الکتریکی
کد MEY-26736

تخت جراحی چشم مدل الکتریکی

استعلام قیمت با ثبت درخواست
تخت جراحی جنرال الکتریکی اتاق عمل
کد MEY-26742

تخت جراحی جنرال الکتریکی اتاق عمل

استعلام قیمت با ثبت درخواست
تخت جراحی مدل ارتوپدی
کد MEY-26743

تخت جراحی مدل ارتوپدی

استعلام قیمت با ثبت درخواست
تخت اتاق عمل جنرال مدل GN4
کد MEY-27329

تخت اتاق عمل جنرال مدل GN4

استعلام قیمت با ثبت درخواست
تخت اتاق عمل جنرال فول الکتریکال
کد MEY-28918

تخت اتاق عمل جنرال فول الکتریکال

استعلام قیمت با ثبت درخواست
تخت عمل جراحی (C-ARM) فول اتوماتیک مدل MH-1045
کد MEY-28919

تخت عمل جراحی (C-ARM) فول اتوماتیک مدل MH-1045

استعلام قیمت با ثبت درخواست
تخت عمل جراحی چشم فول اتوماتیک مدل MH-1035
کد MEY-28920

تخت عمل جراحی چشم فول اتوماتیک مدل MH-1035

استعلام قیمت با ثبت درخواست
صندلی تخت خواب شو
کد MEY-24612

صندلی تخت خواب شو

استعلام قیمت با ثبت درخواست
صندلی همراه بیمار
کد MEY-25001

صندلی همراه بیمار

استعلام قیمت با ثبت درخواست
صندلی همراه بیمار مدل تختخواب شو
کد MEY-26017

صندلی همراه بیمار مدل تختخواب شو

استعلام قیمت با ثبت درخواست
صندلی همراه بیمار کمد دار و سبددار
کد MEY-26732

صندلی همراه بیمار کمد دار و سبددار

استعلام قیمت با ثبت درخواست
صندلی  همراه بیمار
کد MEY-26932

صندلی همراه بیمار

استعلام قیمت با ثبت درخواست
صندلی همراه بیمار مدل N1
کد MEY-27333

صندلی همراه بیمار مدل N1

استعلام قیمت با ثبت درخواست
صندلی همراه بیمار تخت شو مدل کاناپه ای
کد MEY-28061

صندلی همراه بیمار تخت شو مدل کاناپه ای

استعلام قیمت با ثبت درخواست