پانچ اندوسکوپی (Endoscopic Punches) یکی از تجهیزات مهم در فرایند جراحی اندوسکوپی است که به پزشکان اجازه می‌دهد تا در طول جراحی، بافت‌ها و اعضای مختلف را برش دهند و از بدن بیمار حذف کنند.

پانچ اندوسکوپی شامل یک بدنه نازک و یک مکانیزم کنترل شده است که به پزشک اجازه می‌دهد تا آن را به دقت بر روی بافت‌های مورد نظر قرار دهد و با اعمال فشار، برشی دقیق و کنترل شده انجام دهد. پانچ‌های اندوسکوپی در اندازه‌ها و اشکال مختلفی وجود دارند و برای برش دادن بافت‌های مختلف مانند کیست‌ها، توده‌های بدخیم، پولیپ‌ها و غیره، استفاده می‌شوند.

تفاوت اصلی پانچ اندوسکوپی با پانچ‌های معمولی در ابزار جراحی، طول و شکل بدنه آن است. پانچ اندوسکوپی به دلیل نیاز به وارد شدن به داخل بدن بیمار، بسیار کوچکتر و نازک‌تر از پانچ‌های معمولی است. همچنین، شکل بدنه پانچ اندوسکوپی به گونه‌ای طراحی شده است که بتواند به راحتی از طریق دستگاه اندوسکوپی وارد محل جراحی شود و با دقت بیشتری برش دهد.

شما همچنین می‌توانید برای خرید پانج پزشکی درخواست خود را ثبت نمایید.