محصولات سرنگ و سوزن طبی

نمایش 20 محصول از 53 محصول
نمایش 20 محصول از 53 محصول
سرنگ 5cc دو تکه با سوزن 23 سوپا
کد MEY-20396

سرنگ 5cc دو تکه با سوزن 23 سوپا

استعلام قیمت با ثبت درخواست
سرنگ 10cc دو تکه با سوزن 22 سوپا
کد MEY-20398

سرنگ 10cc دو تکه با سوزن 22 سوپا

استعلام قیمت با ثبت درخواست
آمپول باز‌کن مدل یکبار مصرف
کد MEY-25936

آمپول باز‌کن مدل یکبار مصرف

استعلام قیمت با ثبت درخواست
سرنگ 10cc سه تکه با سوزن 21 سوپا
کد MEY-20399

سرنگ 10cc سه تکه با سوزن 21 سوپا

استعلام قیمت با ثبت درخواست
سرنگ 10cc سه تکه با سوزن 22 سوپا
کد MEY-20400

سرنگ 10cc سه تکه با سوزن 22 سوپا

استعلام قیمت با ثبت درخواست
سرنگ شستشو 10cc لوئرلاک سه تکه با سرسوزن 22 سوپا
کد MEY-20401

سرنگ شستشو 10cc لوئرلاک سه تکه با سرسوزن 22 سوپا

استعلام قیمت با ثبت درخواست
سرنگ شستشو 10cc لوئرلاک سه تکه با سرسوزن 23 سوپا
کد MEY-20402

سرنگ شستشو 10cc لوئرلاک سه تکه با سرسوزن 23 سوپا

استعلام قیمت با ثبت درخواست
سیمن بلاستر مدل کوچک ، متوسط ، بزرگ
کد MEY-27398

سیمن بلاستر مدل کوچک ، متوسط ، بزرگ

استعلام قیمت با ثبت درخواست
سرنگ انسولین سوپا دو تکه با سرسوزن 27
کد MEY-27786

سرنگ انسولین سوپا دو تکه با سرسوزن 27

استعلام قیمت با ثبت درخواست
سرنگ با سرسوزن سوپا مدل 3 سی سی سه تکه با سرسوزن 23
کد MEY-27787

سرنگ با سرسوزن سوپا مدل 3 سی سی سه تکه با سرسوزن 23

استعلام قیمت با ثبت درخواست
سرنگ با سرسوزن سوپا مدل 5 سی سی دو تکه با سرسوزن 22
کد MEY-27788

سرنگ با سرسوزن سوپا مدل 5 سی سی دو تکه با سرسوزن 22

استعلام قیمت با ثبت درخواست
سرنگ 10cc دو تکه با سوزن 21 سوپا
کد MEY-27789

سرنگ 10cc دو تکه با سوزن 21 سوپا

استعلام قیمت با ثبت درخواست
سرنگ شستشو 10cc لوئرلاک سه تکه با سرسوزن 21 سوپا
کد MEY-27790

سرنگ شستشو 10cc لوئرلاک سه تکه با سرسوزن 21 سوپا

استعلام قیمت با ثبت درخواست
سرنگ
کد MEY-28430

سرنگ

استعلام قیمت با ثبت درخواست
سرنگ جراحی اینفلیتور
کد MEY-28662

سرنگ جراحی اینفلیتور

استعلام قیمت با ثبت درخواست
دارو رسان اورال مدل LMA MADgic
کد MEY-28895

دارو رسان اورال مدل LMA MADgic

استعلام قیمت با ثبت درخواست
دارو رسان نازال مدل LMA MAD nasal
کد MEY-28896

دارو رسان نازال مدل LMA MAD nasal

استعلام قیمت با ثبت درخواست
سوزن اسپاینال مدل کوینک
کد MEY-29240

سوزن اسپاینال مدل کوینک

استعلام قیمت با ثبت درخواست
سوزن اسپاینال مدل پنسل پینت
کد MEY-29241

سوزن اسپاینال مدل پنسل پینت

استعلام قیمت با ثبت درخواست
سوزن اپیدورال با سر زاویه مناسب
کد MEY-29242

سوزن اپیدورال با سر زاویه مناسب

استعلام قیمت با ثبت درخواست