سبد خرید سبد خرید
instagram
telegram
telegram
telegram
 • iran IRN
  حلقه تقویت مچ
  حلقه تقویت مچ
  40,000 تومان
 • iran IRN
  چارت پزشکی (جای پرونده بیمار) دوبرگ و تک برگ
  چارت پزشکی (جای پرونده بیمار) دوبرگ و تک برگ
  63,000
  59,850 تومان
 • iran IRN
  توپ ژله ای تقویت مچ دستSoft Power Ball
  توپ ژله ای تقویت مچ دست
  Soft Power Ball
  80,000
  76,000 تومان
 • iran IRN
  دست ورز فنر تقویت مچ دست 5 فنر
  دست ورز فنر تقویت مچ دست 5 فنر
  80,000
  76,000 تومان
 • iran IRN
  اسلینگ پاشنه
  اسلینگ پاشنه
  77,500
  73,625 تومان
 • iran IRN
  کمان ارتوپدی با آلن
  کمان ارتوپدی با آلن
  50,000 تومان
 • iran IRN
  پایه وزنه قپانی
  پایه وزنه قپانی
  100,000
  95,000 تومان
 • iran IRN
  قرقره آویزبدون اس
  قرقره آویز
  بدون اس
  55,000 تومان
 • iran IRN
  دستکش همی پلژی بزرگ | کوچک
  دستکش همی پلژی
  بزرگ | کوچک
  110,000 تومان
 • iran IRN
  فنر فیزیوتراپی ضعیف
  فنر فیزیوتراپی ضعیف
  110,000 تومان
 • iran IRN
  قیچی دست ورز تقویت مچ
  قیچی دست ورز تقویت مچ
  70,000 تومان
 • iran IRN
  گیره یورین بگ(کیسه ادرار)فلزی 10 عددی
  گیره یورین بگ(کیسه ادرار)
  فلزی 10 عددی
  150,000 تومان
 • iran IRN
  حلقه اس فیزیوتراپیبزرگ | متوسط | کوچک
  حلقه اس فیزیوتراپی
  بزرگ | متوسط | کوچک
  90,000 تومان
 • iran IRN
  دسته فنر فیزیوتراپی چوبی
  دسته فنر فیزیوتراپی
  چوبی
  130,000 تومان
 • iran IRN
  رسیور استیل پزشکی
  رسیور استیل پزشکی
  93,000 تومان
 • iran IRN
  تنیس البو ساپورت نئوپرن با پد فشاری
  تنیس البو ساپورت نئوپرن
  با پد فشاری
  85,000 تومان
 • iran IRN
  ثابت کننده شانه و بازو
  ثابت کننده شانه و بازو
  160,000 تومان
 • iran IRN
  یخچال پیشرفته آزمایشگاهیLAB85
  یخچال پیشرفته آزمایشگاهی
  LAB85
  24,000,000 تومان
 • iran IRN
  شیلد محافظ صورت پزشکی
  شیلد محافظ صورت پزشکی
  100,000
  90,000 تومان
 • iran IRN
  سرپوشه پزشکی
  سرپوشه پزشکی
  160,000
  144,000 تومان
left-icon right-icon
سینک شستشوی استیل
سینک شستشوی استیل
کمد اتاق عمل
کمد اتاق عمل
قیچی جراحی مغز و اعصاب
قیچی جراحی مغز و اعصاب
لوازم شستشوی بیمار
لوازم شستشوی بیمار
تجهیزات اورژانس
تجهیزات اورژانس
لوازم بهداشتی مادر و کودک
لوازم بهداشتی مادر و کودک

meymed   

فروشگاه تجهیزات و لوازم پزشکی می مد

   meymed

 • iran IRN
  یخچال پیشرفته آزمایشگاهیLAB85
  یخچال پیشرفته آزمایشگاهی
  LAB85
  24,000,000 تومان
 • iran IRN
  یخچال آزمایشگاهی کیت پزشکی و داروLAB1200
  یخچال آزمایشگاهی کیت پزشکی و دارو
  LAB1200
  67,000,000 تومان
 • iran IRN
  سبد رنگ‌آمیزی دسته‌دار 25 خانه آزمایشگاهی PIP
  سبد رنگ‌آمیزی دسته‌دار 25 خانه آزمایشگاهی PIP
  246,600 تومان
 • iran IRN
  سینی رنگ‌آمیزی و نگهداری لام شیاردار آزمایشگاهی
  سینی رنگ‌آمیزی و نگهداری لام شیاردار آزمایشگاهی
  307,020 تومان
 • iran IRN
  جار رنگ آمیزی درب دار لام آزمایشگاهی PIP
  جار رنگ آمیزی درب دار لام آزمایشگاهی PIP
  72,390 تومان
 • iran IRN
  ست رنگ آمیزیست هيستولوژی | ست هماتولوژی
  ست رنگ آمیزی
  ست هيستولوژی | ست هماتولوژی
  2,114,150 تومان
 • iran IRN
  جای لام آزمایشگاهیشیاردار
  جای لام آزمایشگاهی
  شیاردار
  89,060 تومان
 • iran IRN
  فولدر لام آزمایشگاهی درب دار PIP
  فولدر لام آزمایشگاهی درب دار PIP
  280,000 تومان
 • iran IRN
  جعبه نگهداری لام آزمایشگاهی 10، 25، 50 و 100 خانه
  جعبه نگهداری لام آزمایشگاهی 10، 25، 50 و 100 خانه
  57,880 تومان
 • iran IRN
  ماسک بهداشتیپلی اتیلن
  ماسک بهداشتی
  پلی اتیلن
  257,440 تومان
 • iran IRN
  لگن تسکین درد هموروئید مخصوص توالت فرنگیسیتزبث
  لگن تسکین درد هموروئید مخصوص توالت فرنگی
  سیتزبث
  173,210 تومان
 • iran IRN
  لگن بهداشتی بیمار پلاستیکی PIP
  لگن بهداشتی بیمار پلاستیکی PIP
  465,750 تومان
 • iran IRN
  جعبه قرص روزانه پلاستیکی 58 عددی PIP
  جعبه قرص روزانه پلاستیکی 58 عددی PIP
  365,400 تومان
 • iran IRN
  جعبه قرص هفتگی پلاستیکی (یادآور دارو) pip
  جعبه قرص هفتگی پلاستیکی (یادآور دارو) pip
  1,448,000 تومان
 • iran IRN
  جعبه قرصروزانه و هفتگی
  جعبه قرص
  روزانه و هفتگی
  84,300 تومان
 • iran IRN
  کاپ دارویی مدرج یکبار مصرف پزشکی آزمایشگاهی pip
  کاپ دارویی مدرج یکبار مصرف پزشکی آزمایشگاهی pip
  1,305,000 تومان
 • iran IRN
  پی ست آزمایشگاهیدرب دار پلاستیکی و نازل یکپارچه
  پی ست آزمایشگاهی
  درب دار پلاستیکی و نازل یکپارچه
  323,900 تومان
 • iran IRN
  پی ست آزمایشگاهی (آب فشان) نیم و 1 لیتری PIP
  پی ست آزمایشگاهی (آب فشان) نیم و 1 لیتری PIP
  433,800 تومان
 • iran IRN
  پی ست یکپارچه آزمایشگاهی250 میلی لیتری
  پی ست یکپارچه آزمایشگاهی
  250 میلی لیتری
  125,100 تومان
 • iran IRN
  بشر پلاستیکی PIPدسته دار
  بشر پلاستیکی PIP
  دسته دار
  98,220 تومان
left-icon right-icon
پنست گراسپینگ
پنست گراسپینگ
نخ جراحی و سوزن
نخ جراحی و سوزن
ابزار معاینه و اندازه گیری
ابزار معاینه و اندازه گیری
ترالی بین
ترالی بین
انواع بن ماری
انواع بن ماری
میز پزشکی
میز پزشکی

meymed   

فروش ویژه تجهیزات پزشکی

   meymed

 • iran IRN
  حلقه تقویت مچ
  حلقه تقویت مچ
  40,000 تومان
 • iran IRN
  چارت پزشکی (جای پرونده بیمار) دوبرگ و تک برگ
  چارت پزشکی (جای پرونده بیمار) دوبرگ و تک برگ
  63,000
  59,850 تومان
 • iran IRN
  توپ ژله ای تقویت مچ دستSoft Power Ball
  توپ ژله ای تقویت مچ دست
  Soft Power Ball
  80,000
  76,000 تومان
 • iran IRN
  دست ورز فنر تقویت مچ دست 5 فنر
  دست ورز فنر تقویت مچ دست 5 فنر
  80,000
  76,000 تومان
 • iran IRN
  اسلینگ پاشنه
  اسلینگ پاشنه
  77,500
  73,625 تومان
 • iran IRN
  کمان ارتوپدی با آلن
  کمان ارتوپدی با آلن
  50,000 تومان
 • iran IRN
  پایه وزنه قپانی
  پایه وزنه قپانی
  100,000
  95,000 تومان
 • iran IRN
  قرقره آویزبدون اس
  قرقره آویز
  بدون اس
  55,000 تومان
 • iran IRN
  دستکش همی پلژی بزرگ | کوچک
  دستکش همی پلژی
  بزرگ | کوچک
  110,000 تومان
 • iran IRN
  فنر فیزیوتراپی ضعیف
  فنر فیزیوتراپی ضعیف
  110,000 تومان
 • iran IRN
  قیچی دست ورز تقویت مچ
  قیچی دست ورز تقویت مچ
  70,000 تومان
 • iran IRN
  گیره یورین بگ(کیسه ادرار)فلزی 10 عددی
  گیره یورین بگ(کیسه ادرار)
  فلزی 10 عددی
  150,000 تومان
 • iran IRN
  حلقه اس فیزیوتراپیبزرگ | متوسط | کوچک
  حلقه اس فیزیوتراپی
  بزرگ | متوسط | کوچک
  90,000 تومان
 • iran IRN
  دسته فنر فیزیوتراپی چوبی
  دسته فنر فیزیوتراپی
  چوبی
  130,000 تومان
 • iran IRN
  رسیور استیل پزشکی
  رسیور استیل پزشکی
  93,000 تومان
 • iran IRN
  تنیس البو ساپورت نئوپرن با پد فشاری
  تنیس البو ساپورت نئوپرن
  با پد فشاری
  85,000 تومان
 • iran IRN
  ثابت کننده شانه و بازو
  ثابت کننده شانه و بازو
  160,000 تومان
 • iran IRN
  یخچال پیشرفته آزمایشگاهیLAB85
  یخچال پیشرفته آزمایشگاهی
  LAB85
  24,000,000 تومان
 • iran IRN
  شیلد محافظ صورت پزشکی
  شیلد محافظ صورت پزشکی
  100,000
  90,000 تومان
 • iran IRN
  سرپوشه پزشکی
  سرپوشه پزشکی
  160,000
  144,000 تومان
left-icon right-icon

meymed   

فروش تجهیزات پزشکی جدید می مد

  meymed

 • iran IRN
  جوراب واریس FREE
  جوراب واریس FREE
  145,000 تومان
 • iran IRN
  بازوبند الحاقی
  بازوبند الحاقی
  83,000 تومان
 • iran IRN
  پد دور کننده شانه 60 درجه
  پد دور کننده شانه 60 درجه
  490,000 تومان
 • iran IRN
  پد دور کننده شانه 45 درجه
  پد دور کننده شانه 45 درجه
  470,000 تومان
 • iran IRN
  پد دور کننده شانه 30 درجه
  پد دور کننده شانه 30 درجه
  410,000 تومان
 • iran IRN
  آویز دست با بازوبند الحاقی
  آویز دست با بازوبند الحاقی
  178,000 تومان
 • iran IRN
  آویز دست گردنی
  آویز دست گردنی
  95,000 تومان
 • iran IRN
  آویز دست شانه ای
  آویز دست شانه ای
  95,000 تومان
 • iran IRN
  شکم بند طبیدوران بارداری با بند شانه‌ای
  شکم بند طبی
  دوران بارداری با بند شانه‌ای
  160,000 تومان
 • iran IRN
  شکم بند طبیبعد از زایمان فری
  شکم بند طبی
  بعد از زایمان فری
  180,000 تومان
 • iran IRN
  فتق بند شکمیکش دوبل
  فتق بند شکمی
  کش دوبل
  110,000 تومان
 • iran IRN
  آویز دست شانه ای Free
  آویز دست شانه ای Free
  79,000 تومان
 • iran IRN
  ماسک سه بعدی مهرگان25 عددی
  ماسک سه بعدی مهرگان
  25 عددی
  93,000
  83,700 تومان
 • iran IRN
  گردن بند طبیفیلادلفیا
  گردن بند طبی
  فیلادلفیا
  99,000 تومان
 • iran IRN
  گردن بند طبیسخت چانه دار
  گردن بند طبی
  سخت چانه دار
  148,000 تومان
 • iran IRN
  فتق بندصادراتی
  فتق بند
  صادراتی
  145,000 تومان
 • iran IRN
  شکم بند طبیلاغری نئوپرن
  شکم بند طبی
  لاغری نئوپرن
  310,000 تومان
 • iran IRN
  شکم بند طبیتمام کش صادراتی
  شکم بند طبی
  تمام کش صادراتی
  165,000 تومان
 • iran IRN
  شکم بند طبی تمام کشپلدار صادراتی فری سایز
  شکم بند طبی تمام کش
  پلدار صادراتی فری سایز
  200,000 تومان
 • iran IRN
  گردن بند طبیسخت صادراتی
  گردن بند طبی
  سخت صادراتی
  138,000 تومان
left-icon right-icon

meymed   

نماینده اینترنتی شرکت های تجهیزات پزشکی

   meymed