سبد خرید سبد خرید
 • iran IRN
  حلقه تقویت مچ
  حلقه تقویت مچ
  40,000 تومان
 • iran IRN
  چارت پزشکی (جای پرونده بیمار) دوبرگ و تک برگ
  چارت پزشکی (جای پرونده بیمار) دوبرگ و تک برگ
  63,000
  59,850 تومان
 • iran IRN
  توپ ژله ای تقویت مچ دستSoft Power Ball
  توپ ژله ای تقویت مچ دست
  Soft Power Ball
  80,000
  76,000 تومان
 • iran IRN
  دست ورز فنر تقویت مچ دست 5 فنر
  دست ورز فنر تقویت مچ دست 5 فنر
  80,000
  76,000 تومان
 • iran IRN
  اسلینگ پاشنه
  اسلینگ پاشنه
  77,500
  73,625 تومان
 • iran IRN
  کمان ارتوپدی با آلن
  کمان ارتوپدی با آلن
  50,000 تومان
 • iran IRN
  پایه وزنه قپانی
  پایه وزنه قپانی
  100,000
  95,000 تومان
 • iran IRN
  قرقره آویزبدون اس
  قرقره آویز
  بدون اس
  55,000 تومان
 • iran IRN
  دستکش همی پلژی بزرگ | کوچک
  دستکش همی پلژی
  بزرگ | کوچک
  110,000 تومان
 • iran IRN
  فنر فیزیوتراپی ضعیف
  فنر فیزیوتراپی ضعیف
  110,000 تومان
 • iran IRN
  قیچی دست ورز تقویت مچ
  قیچی دست ورز تقویت مچ
  70,000 تومان
 • iran IRN
  گیره یورین بگ(کیسه ادرار)فلزی 10 عددی
  گیره یورین بگ(کیسه ادرار)
  فلزی 10 عددی
  150,000 تومان
 • iran IRN
  حلقه اس فیزیوتراپیبزرگ | متوسط | کوچک
  حلقه اس فیزیوتراپی
  بزرگ | متوسط | کوچک
  90,000 تومان
 • iran IRN
  دسته فنر فیزیوتراپی چوبی
  دسته فنر فیزیوتراپی
  چوبی
  130,000 تومان
 • iran IRN
  رسیور استیل پزشکی
  رسیور استیل پزشکی
  93,000 تومان
 • iran IRN
  تنیس البو ساپورت نئوپرن با پد فشاری
  تنیس البو ساپورت نئوپرن
  با پد فشاری
  85,000 تومان
 • iran IRN
  ثابت کننده شانه و بازو
  ثابت کننده شانه و بازو
  160,000 تومان
 • iran IRN
  یخچال پیشرفته آزمایشگاهیLAB85
  یخچال پیشرفته آزمایشگاهی
  LAB85
  24,000,000 تومان
 • iran IRN
  شیلد محافظ صورت پزشکی
  شیلد محافظ صورت پزشکی
  100,000
  90,000 تومان
 • iran IRN
  سرپوشه پزشکی
  سرپوشه پزشکی
  160,000
  144,000 تومان
left-icon right-icon
دستگاه نوار قلب
دستگاه نوار قلب
تک پله
تک پله
تصویربرداری
تصویربرداری
ست سرم
ست سرم
دستگاه ضدعفونی کننده هوا و محیط
دستگاه ضدعفونی کننده هوا و محیط
تروکار(Trocar)
تروکار(Trocar)

meymed   

فروشگاه تجهیزات و لوازم پزشکی می مد

   meymed

 • iran IRN
  مژر استیل داروئیمدرج 1 لیتری
  مژر استیل داروئی
  مدرج 1 لیتری
  90,000 تومان
 • iran IRN
  تشک فومی حافظه دار ضد زخم بستر آریانابیماران ریسک بالا و پایین ARIA-Pro
  تشک فومی حافظه دار ضد زخم بستر آریانا
  بیماران ریسک بالا و پایین ARIA-Pro
  6,700,000 تومان
 • iran IRN
  تشک فومی زخم بستر بیمارستانی HR آریاناARIA
  تشک فومی زخم بستر بیمارستانی HR آریانا
  ARIA
  3,200,000 تومان
 • iran IRN
  تشک ضد زخم بستر اطفال فومی حافظه دار آریاناARIA-Ped
  تشک ضد زخم بستر اطفال فومی حافظه دار آریانا
  ARIA-Ped
  4,920,000 تومان
 • iran IRN
  سیفتی باکس 2 لیتری مربعی PIPRC plus
  سیفتی باکس 2 لیتری مربعی PIP
  RC plus
  14,610 تومان
 • iran IRN
  سیفتی باکس ۳ لیتری دایره ای PIPRC plus 3
  سیفتی باکس ۳ لیتری دایره ای PIP
  RC plus 3
  16,790 تومان
 • iran IRN
  سیفتی باکس 4 لیتری مربعی PIPRC Plus 4
  سیفتی باکس 4 لیتری مربعی PIP
  RC Plus 4
  19,770 تومان
 • iran IRN
  سیفتی باکس 5 لیتری مربعی PIPRC plus 5
  سیفتی باکس 5 لیتری مربعی PIP
  RC plus 5
  22,780 تومان
 • iran IRN
  سیفتی باکس 6 لیتری مربعی PIPRC plus 6
  سیفتی باکس 6 لیتری مربعی PIP
  RC plus 6
  27,080 تومان
 • iran IRN
  سیفتی باکس 7 لیتری pip مربعیRC plus 7
  سیفتی باکس 7 لیتری pip مربعی
  RC plus 7
  32,220 تومان
 • iran IRN
  سیفتی باکس 2/5 لیتری pip مربعیRa 2/5
  سیفتی باکس 2/5 لیتری pip مربعی
  Ra 2/5
  20,090 تومان
 • iran IRN
  سیفتی باکس 3/5 لیتری pip مربعیRa 3/5
  سیفتی باکس 3/5 لیتری pip مربعی
  Ra 3/5
  22,770 تومان
 • iran IRN
  سیفتی باکس تجهیرات پزشکی ۴/5 لیتری PIP مربعیRa ۴/۵
  سیفتی باکس تجهیرات پزشکی ۴/5 لیتری PIP مربعی
  Ra ۴/۵
  31,820 تومان
 • iran IRN
  سیفتی باکس ۵/5 لیتری PIP پل ایده آل پارس مربعیRa 5.5
  سیفتی باکس ۵/5 لیتری PIP پل ایده آل پارس مربعی
  Ra 5.5
  33,840 تومان
 • iran IRN
  سیفتی باکس تجهیزات پزشکی ۸/5 لیتری PIPRa 8/5
  سیفتی باکس تجهیزات پزشکی ۸/5 لیتری PIP
  Ra 8/5
  40,430 تومان
 • iran IRN
  سیفتی باکس ۹/5 لیتری مربعی PIPRa 9/5
  سیفتی باکس ۹/5 لیتری مربعی PIP
  Ra 9/5
  47,270 تومان
 • iran IRN
  سیفتی باکس ۱۱/5 لیتری مربعی PIPRa 11/5
  سیفتی باکس ۱۱/5 لیتری مربعی PIP
  Ra 11/5
  52,140 تومان
 • iran IRN
  سیفتی باکس مربعی ۱۵ لیتری PIPRb 15
  سیفتی باکس مربعی ۱۵ لیتری PIP
  Rb 15
  115,620 تومان
 • iran IRN
  سیفتی باکس 22 لیتری پزشکی مربعیRb 22
  سیفتی باکس 22 لیتری پزشکی مربعی
  Rb 22
  134,370 تومان
 • iran IRN
  سیفتی باکس 25 لیتری PIP پارس مربعیRb 25
  سیفتی باکس 25 لیتری PIP پارس مربعی
  Rb 25
  146,280 تومان
left-icon right-icon
هات پلیت آزمایشگاهی
هات پلیت آزمایشگاهی
قیچی میکروسرجری
قیچی میکروسرجری
ونتیلاتور
ونتیلاتور
پنس جداکننده تیغ بیستوری
پنس جداکننده تیغ بیستوری
تخت بستری
تخت بستری
اکسیژن ساز خانگی
اکسیژن ساز خانگی

meymed   

فروش ویژه تجهیزات پزشکی

   meymed

 • iran IRN
  حلقه تقویت مچ
  حلقه تقویت مچ
  40,000 تومان
 • iran IRN
  چارت پزشکی (جای پرونده بیمار) دوبرگ و تک برگ
  چارت پزشکی (جای پرونده بیمار) دوبرگ و تک برگ
  63,000
  59,850 تومان
 • iran IRN
  توپ ژله ای تقویت مچ دستSoft Power Ball
  توپ ژله ای تقویت مچ دست
  Soft Power Ball
  80,000
  76,000 تومان
 • iran IRN
  دست ورز فنر تقویت مچ دست 5 فنر
  دست ورز فنر تقویت مچ دست 5 فنر
  80,000
  76,000 تومان
 • iran IRN
  اسلینگ پاشنه
  اسلینگ پاشنه
  77,500
  73,625 تومان
 • iran IRN
  کمان ارتوپدی با آلن
  کمان ارتوپدی با آلن
  50,000 تومان
 • iran IRN
  پایه وزنه قپانی
  پایه وزنه قپانی
  100,000
  95,000 تومان
 • iran IRN
  قرقره آویزبدون اس
  قرقره آویز
  بدون اس
  55,000 تومان
 • iran IRN
  دستکش همی پلژی بزرگ | کوچک
  دستکش همی پلژی
  بزرگ | کوچک
  110,000 تومان
 • iran IRN
  فنر فیزیوتراپی ضعیف
  فنر فیزیوتراپی ضعیف
  110,000 تومان
 • iran IRN
  قیچی دست ورز تقویت مچ
  قیچی دست ورز تقویت مچ
  70,000 تومان
 • iran IRN
  گیره یورین بگ(کیسه ادرار)فلزی 10 عددی
  گیره یورین بگ(کیسه ادرار)
  فلزی 10 عددی
  150,000 تومان
 • iran IRN
  حلقه اس فیزیوتراپیبزرگ | متوسط | کوچک
  حلقه اس فیزیوتراپی
  بزرگ | متوسط | کوچک
  90,000 تومان
 • iran IRN
  دسته فنر فیزیوتراپی چوبی
  دسته فنر فیزیوتراپی
  چوبی
  130,000 تومان
 • iran IRN
  رسیور استیل پزشکی
  رسیور استیل پزشکی
  93,000 تومان
 • iran IRN
  تنیس البو ساپورت نئوپرن با پد فشاری
  تنیس البو ساپورت نئوپرن
  با پد فشاری
  85,000 تومان
 • iran IRN
  ثابت کننده شانه و بازو
  ثابت کننده شانه و بازو
  160,000 تومان
 • iran IRN
  یخچال پیشرفته آزمایشگاهیLAB85
  یخچال پیشرفته آزمایشگاهی
  LAB85
  24,000,000 تومان
 • iran IRN
  شیلد محافظ صورت پزشکی
  شیلد محافظ صورت پزشکی
  100,000
  90,000 تومان
 • iran IRN
  سرپوشه پزشکی
  سرپوشه پزشکی
  160,000
  144,000 تومان
left-icon right-icon

meymed   

فروش تجهیزات پزشکی جدید می مد

  meymed

 • iran IRN
  ماسک سه بعدی مهرگان25 عددی
  ماسک سه بعدی مهرگان
  25 عددی
  93,000
  83,700 تومان
 • iran IRN
  ماسک چهار لایه سه بعدی
  ماسک چهار لایه سه بعدی
  85,000
  80,750 تومان
 • iran IRN
  ساکشن جراحی دندانپزشکی کنار یونیتیتوربو پلاس
  ساکشن جراحی دندانپزشکی کنار یونیتی
  توربو پلاس
  57,400,000 تومان
 • iran IRN
  دستگاه تراکشن گردنC7
  دستگاه تراکشن گردن
  C7
  2,500,000 تومان
 • china woson
  دستگاه پک دندانپزشکینیمه اتوماتیک
  دستگاه پک دندانپزشکی
  نیمه اتوماتیک
  6,500,000 تومان
 • iran IRN
  پاراوان سربی دندانپزشکی
  پاراوان سربی دندانپزشکی
  3,100,000 تومان
 • china scs
  مانیتور دندانپزشکی LED
  مانیتور دندانپزشکی LED
  4,100,000 تومان
 • china scs
  دوربین دهانی دندانپزشکیمانیتور دار
  دوربین دهانی دندانپزشکی
  مانیتور دار
  11,700,000 تومان
 • china scs
  دوربین دندانپزشکی داخل دهانی
  دوربین دندانپزشکی داخل دهانی
  7,930,000 تومان
 • china fomos
  ساکشن مرکزی دندانپزشکی پنج تا هفت یونیت
  ساکشن مرکزی دندانپزشکی
  پنج تا هفت یونیت
  76,200,000 تومان
 • china fomos
  ساکشن مرکزی دندانپزشکیسه تا پنج یونیت
  ساکشن مرکزی دندانپزشکی
  سه تا پنج یونیت
  66,000,000 تومان
 • china fomos
  ساکشن مرکزی دندانپزشکییک تا دو یونیت
  ساکشن مرکزی دندانپزشکی
  یک تا دو یونیت
  24,900,000 تومان
 • china suntem
  کمپرسور دندانپزشکی دو یونیت
  کمپرسور دندانپزشکی دو یونیت
  10,890,000 تومان
 • china suntem
  کمپرسور دندانپزشکی تک یونیت
  کمپرسور دندانپزشکی تک یونیت
  7,250,000 تومان
 • china woodpecker
  جرمگیر دندانپزشکی سه کارهUDS_P
  جرمگیر دندانپزشکی سه کاره
  UDS_P
  5,900,000 تومان
 • iran IRN
  یخچال پزشکی 420 لیتری
  یخچال پزشکی 420 لیتری
  36,500,000 تومان
 • japan JMS CO LTD
  چسب ضد حساسیت پزشکی، بیمارستانی 360 عددیJMS ژاپنی
  چسب ضد حساسیت پزشکی، بیمارستانی 360 عددی
  JMS ژاپنی
  4,284,000 تومان
 • iran IRN
  فتوتراپی اینتنزیو 12 و 16 لامپه
  فتوتراپی اینتنزیو 12 و 16 لامپه
  21,000,000 تومان
 • italy جیما
  عینک تشخیص دوبینی
  عینک تشخیص دوبینی
  480,000 تومان
 • iran IRN
  مونوفیلامان
  مونوفیلامان
  258,000 تومان
left-icon right-icon

meymed   

نماینده اینترنتی شرکت های تجهیزات پزشکی

   meymed