سبد خرید سبد خرید
instagram
telegram
telegram
telegram

meymed   

فروشگاه تجهیزات و لوازم پزشکی می مد

   meymed

 • iran IRN
  سیفتی باکس ۲ لیتریRC plus 2
  سیفتی باکس ۲ لیتری
  RC plus 2
  12,170 تومان
 • iran IRN
  سیفتی باکس ۳ لیتریRC plus 3
  سیفتی باکس ۳ لیتری
  RC plus 3
  13,990 تومان
 • iran IRN
  سیفتی باکس 4 لیتریRC Plus 4
  سیفتی باکس 4 لیتری
  RC Plus 4
  16,470 تومان
 • iran IRN
  سیفتی باکس ۵ لیتریRC plus 5
  سیفتی باکس ۵ لیتری
  RC plus 5
  18,980 تومان
 • iran IRN
  سیفتی باکس 6 لیتریRC plus 6
  سیفتی باکس 6 لیتری
  RC plus 6
  22,560 تومان
 • iran IRN
  سیفتی باکس 7 لیتریRC plus 7
  سیفتی باکس 7 لیتری
  RC plus 7
  26,850 تومان
 • iran IRN
  سیفتی باکس ۲/۵ لیتری Ra 2/5
  سیفتی باکس ۲/۵ لیتری
  Ra 2/5
  16,740 تومان
 • iran IRN
  سیفتی باکس 3/۵ لیتری Ra 3/5
  سیفتی باکس 3/۵ لیتری
  Ra 3/5
  18,970 تومان
 • iran IRN
  سیفتی باکس ۴/۵ لیتری Ra ۴/۵
  سیفتی باکس ۴/۵ لیتری
  Ra ۴/۵
  26,510 تومان
 • iran IRN
  سیفتی باکس ۵/۵ لیتریRa 5.5
  سیفتی باکس ۵/۵ لیتری
  Ra 5.5
  28,200 تومان
 • iran IRN
  سیفتی باکس ۸/۵ لیتری Ra 8/5
  سیفتی باکس ۸/۵ لیتری
  Ra 8/5
  33,690 تومان
 • iran IRN
  سیفتی باکس ۹/۵ لیتریRa 9/5
  سیفتی باکس ۹/۵ لیتری
  Ra 9/5
  39,390 تومان
 • iran IRN
  سیفتی باکس ۱۱/۵ لیتریRa 11/5
  سیفتی باکس ۱۱/۵ لیتری
  Ra 11/5
  43,450 تومان
 • iran IRN
  سیفتی باکس ۱۵ لیتریRb 15
  سیفتی باکس ۱۵ لیتری
  Rb 15
  96,350 تومان
 • iran IRN
  سیفتی باکس ۲۲ لیتریRb 22
  سیفتی باکس ۲۲ لیتری
  Rb 22
  111,970 تومان
 • iran IRN
  سیفتی باکس ۲۵ لیتریRb 25
  سیفتی باکس ۲۵ لیتری
  Rb 25
  121,900 تومان
 • iran IRN
  سیفتی باکس استوانه ای C plus
  سیفتی باکس استوانه ای
  C plus
  11,910 تومان
 • iran IRN
  سیفتی باکس استوانه ای0/5 لیتری | Cd
  سیفتی باکس استوانه ای
  0/5 لیتری | Cd
  8,550 تومان
 • iran IRN
  سیفتی باکس استوانه ای1/5 لیتری | Cd
  سیفتی باکس استوانه ای
  1/5 لیتری | Cd
  11,910 تومان
 • iran IRN
  سیفتی باکس استوانه ای2 لیتری | Cd
  سیفتی باکس استوانه ای
  2 لیتری | Cd
  12,610 تومان
left-icon right-icon

meymed   

دسته بندی وسایل پزشکی , بیمارستانی و آزمایشگاهی می مد

   meymed

meymed   

فروش ویژه تجهیزات پزشکی

   meymed

 • iran IRN
  حلقه تقویت مچ
  حلقه تقویت مچ
  40,000 تومان
 • iran IRN
  چارت پرونده بیماردوبرگ | تک برگ
  چارت پرونده بیمار
  دوبرگ | تک برگ
  63,000
  59,850 تومان
 • iran IRN
  توپ ژله ای تقویت مچ دستSoft Power Ball
  توپ ژله ای تقویت مچ دست
  Soft Power Ball
  80,000
  76,000 تومان
 • iran IRN
  دست ورز پلاستیکی5 فنر
  دست ورز پلاستیکی
  5 فنر
  80,000
  76,000 تومان
 • iran IRN
  اسلینگ پاشنه
  اسلینگ پاشنه
  77,500
  73,625 تومان
 • iran IRN
  کمان ارتوپدی با آلن
  کمان ارتوپدی با آلن
  50,000 تومان
 • iran IRN
  پایه وزنه قپانی
  پایه وزنه قپانی
  100,000
  95,000 تومان
 • iran IRN
  قرقره آویزبدون اس
  قرقره آویز
  بدون اس
  55,000 تومان
 • iran IRN
  دستکش همی پلژی بزرگ | کوچک
  دستکش همی پلژی
  بزرگ | کوچک
  110,000 تومان
 • iran IRN
  فنر فیزیوتراپی ضعیف
  فنر فیزیوتراپی ضعیف
  110,000 تومان
 • iran IRN
  قیچی دست ورز تقویت مچ
  قیچی دست ورز تقویت مچ
  70,000 تومان
 • iran IRN
  گیره یورین بگ(کیسه ادرار)فلزی
  گیره یورین بگ(کیسه ادرار)
  فلزی
  150,000 تومان
 • iran IRN
  حلقه اس فیزیوتراپیبزرگ | متوسط | کوچک
  حلقه اس فیزیوتراپی
  بزرگ | متوسط | کوچک
  90,000 تومان
 • iran IRN
  دسته فنر فیزیوتراپی چوبی
  دسته فنر فیزیوتراپی
  چوبی
  130,000 تومان
 • iran IRN
  رسیور استیل پزشکی
  رسیور استیل پزشکی
  93,000 تومان
 • iran IRN
  تنیس البو ساپورت نئوپرن با پد فشاری
  تنیس البو ساپورت نئوپرن
  با پد فشاری
  65,000 تومان
 • iran IRN
  ثابت کننده شانه و بازو
  ثابت کننده شانه و بازو
  120,000 تومان
 • iran IRN
  شیلد محافظ صورت پزشکی
  شیلد محافظ صورت پزشکی
  100,000
  90,000 تومان
 • iran IRN
  سرپوشه پزشکی
  سرپوشه پزشکی
  160,000
  144,000 تومان
 • iran IRN
  لباس ایزوله (محافظ فردی) بیمارستانی
  لباس ایزوله (محافظ فردی) بیمارستانی
  220,000
  176,000 تومان
left-icon right-icon

meymed   

فروش تجهیزات پزشکی جدید می مد

  meymed

 • china Comen
  فتال مانیتورینگSTAR 5000F
  فتال مانیتورینگ
  STAR 5000F
  89,000,000 تومان
 • iran IRN
  سمپلر حجم ثابتنوک سمپلر نارنجی 100 - 10
  سمپلر حجم ثابت
  نوک سمپلر نارنجی 100 - 10
  1,587,000 تومان
 • iran IRN
  سمپلر حجم ثابت نوک سمپلر آبی ۱۰۰ - ۱۰۰۰
  سمپلر حجم ثابت
  نوک سمپلر آبی ۱۰۰ - ۱۰۰۰
  1,587,000 تومان
 • iran IRN
  سمپلر حجم ثابتنوک سمپلر سفید 0/5 - 10
  سمپلر حجم ثابت
  نوک سمپلر سفید 0/5 - 10
  1,587,000 تومان
 • switzerland مدلا
  سر شیشه کالما مدلا
  سر شیشه کالما مدلا
  357,000 تومان
 • iran IRN
  لام ساده میکروسکوپی۷۱۰۲
  لام ساده میکروسکوپی
  ۷۱۰۲
  795,000 تومان
 • iran IRN
  رک زنجیره ای آزمایشگاهی
  رک زنجیره ای آزمایشگاهی
  140,340 تومان
 • iran IRN
  رک خشک کن
  رک خشک کن
  189,480 تومان
 • iran IRN
  ترالی زیبایی تک کشو سه طبقه
  ترالی زیبایی
  تک کشو سه طبقه
  1,650,000 تومان
 • iran IRN
  ترالی زیبایی رویه ABSدو کشو سه طبقه
  ترالی زیبایی رویه ABS
  دو کشو سه طبقه
  1,750,000 تومان
 • iran IRN
  ترالی پوست و زیبایی فلزیسه کشو دو طبقه
  ترالی پوست و زیبایی فلزی
  سه کشو دو طبقه
  1,850,000 تومان
 • iran IRN
  ترالی زیبایی رویه ABSچهار کشو دو طبقه
  ترالی زیبایی رویه ABS
  چهار کشو دو طبقه
  1,950,000 تومان
 • iran IRN
  ماسک سه لایه پزشکیتمام پرس
  ماسک سه لایه پزشکی
  تمام پرس
  125,000 تومان
 • iran IRN
  زانو بند کشی دیبا
  زانو بند کشی دیبا
  100,000 تومان
 • iran IRN
  ثابت کننده زانوتک سایز
  ثابت کننده زانو
  تک سایز
  240,000 تومان
 • iran IRN
  زانوبند نئوپرن مفصل دار
  زانوبند نئوپرن مفصل دار
  250,000 تومان
 • iran IRN
  زانوبند طبیتک سایز کوتاه (نئوپرن)
  زانوبند طبی
  تک سایز کوتاه (نئوپرن)
  170,000 تومان
 • iran IRN
  زانوبند طبیتک سایز بلند (نئوپرن)
  زانوبند طبی
  تک سایز بلند (نئوپرن)
  210,000 تومان
 • iran IRN
  کمربند طبی ساکروایلیاک
  کمربند طبی ساکروایلیاک
  190,000 تومان
 • iran IRN
  کرست لومبوساکرال با کمربند
  کرست لومبوساکرال با کمربند
  180,000 تومان
left-icon right-icon

meymed   

تخفیفات شرکت های تجهیزات پزشکی

   meymed

meymed   

نماینده اینترنتی شرکت های تجهیزات پزشکی

   meymed

عضویت در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه آدرس ایمیل خود را وارد بفرمایید

ارتباط با ما

شماره تماس : 91014919-021

فکس : 91014919-021 داخلی 200

ایمیل: info.meymed@gmail.com

فروشگاه اینترنتی تجهیزات پزشکی و بیمارستانی می مد

سایت می مد شامل کلیه تجهیزات پزشکی خانگی و بیمارستانی می باشد.
ساعات کاری می مد
شنبه تا چهار شنبه : 8 صبح تا 5 بعد از ظهر
پنج شنبه ها : 8 صبح تا 12 ظهر
لطفا در غیر این ساعات فقط از طریق واتساپ پیام خود را به سایت می مد ارسال فرمایید تا همکاران فروش در اسرع وقت (اولین ساعات کاری) خدمت شما تماس حاصل نمایند.
Trustseal logo-samandehi

ناحیه کاربری

استفاده از مطالب فروشگاه اینترنتی می مد فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت میثم طبرستان (فروشگاه آنلاین می مد) می‌باشد.
meymed logo meymed imge فروشگاه اینترنتی تجهیزات پزشکی و بیمارستانی می مد سایت می مد شامل کلیه تجهیزات پزشکی خانگی و بیمارستانی می باشد.
تهران , دفتر تهران: خیابان ولیعصر، نرسیده به سه راه جمهوری، کوچه رجب بیگی تلفن دفتر : 91014919-021
مازندران , ساری دفتر شمال: مازندران، ساری، خیابان پانزده خرداد، خیابان پیام نور، فروشگاه اینترنتی تجهیزات پزشکی می مد کد پستی : 4818819959 تلفن دفتر : 33322437-011