محصولات لوله تراشه

نمایش 20 محصول از 55 محصول
نمایش 20 محصول از 55 محصول
لوله تراشه کافدار با شیر یک طرفه مدل سوپا
کد MEY-27856

لوله تراشه کافدار با شیر یک طرفه مدل سوپا

استعلام قیمت با ثبت درخواست
لوله تراشه کافدار بدون شیر یک طرفه مدل سوپا
کد MEY-20407

لوله تراشه کافدار بدون شیر یک طرفه مدل سوپا

استعلام قیمت با ثبت درخواست
لوله تراشه بدون کاف سوپا
کد MEY-27857

لوله تراشه بدون کاف سوپا

استعلام قیمت با ثبت درخواست
لوله تراشه بیمارستانی
کد MEY-28438

لوله تراشه بیمارستانی

استعلام قیمت با ثبت درخواست
لوله تراشه باپورت ساکشن مدل ISIS
کد MEY-28892

لوله تراشه باپورت ساکشن مدل ISIS

استعلام قیمت با ثبت درخواست
لوله برونش دوراه مدل Sher-I-Bronch
کد MEY-28893

لوله برونش دوراه مدل Sher-I-Bronch

استعلام قیمت با ثبت درخواست
لوله تراشه مدل Sheridan ISIS HVT
کد MEY-28894

لوله تراشه مدل Sheridan ISIS HVT

استعلام قیمت با ثبت درخواست
لوله رابط تنفسی مدل RUSCH
کد MEY-28915

لوله رابط تنفسی مدل RUSCH

استعلام قیمت با ثبت درخواست
لوله برونش دوراه مدل BRONCHOPART
کد MEY-28917

لوله برونش دوراه مدل BRONCHOPART

استعلام قیمت با ثبت درخواست
لوله برونش تک راه مدل SINGLE-LUMEN
کد MEY-28941

لوله برونش تک راه مدل SINGLE-LUMEN

استعلام قیمت با ثبت درخواست
لوله تراشه مدل RUSCH
کد MEY-28943

لوله تراشه مدل RUSCH

استعلام قیمت با ثبت درخواست
لوله تراشه دوبل لومن
کد MEY-29256

لوله تراشه دوبل لومن

استعلام قیمت با ثبت درخواست
لوله تراشه مدل نازال
کد MEY-29259

لوله تراشه مدل نازال

استعلام قیمت با ثبت درخواست
لوله تراشه مدل استاندارد
کد MEY-29260

لوله تراشه مدل استاندارد

استعلام قیمت با ثبت درخواست
لوله تراشه اسپیرال مدل با گاید
کد MEY-29261

لوله تراشه اسپیرال مدل با گاید

استعلام قیمت با ثبت درخواست
گاید لوله تراشه در سه سایز
کد MEY-29263

گاید لوله تراشه در سه سایز

استعلام قیمت با ثبت درخواست
لوله تراشه مدل اورال
کد MEY-29264

لوله تراشه مدل اورال

استعلام قیمت با ثبت درخواست
کتتر مانت مدل (Smoothbore (PVC
کد MEY-29284

کتتر مانت مدل (Smoothbore (PVC

استعلام قیمت با ثبت درخواست
کتتر مونت مدل (Corrugated (EVA
کد MEY-29285

کتتر مونت مدل (Corrugated (EVA

استعلام قیمت با ثبت درخواست
لوله تراشه
کد MEY-29529

لوله تراشه

استعلام قیمت با ثبت درخواست