بورت یک ابزار آزمایشگاهی است که برای اندازه‌گیری حجم‌های دقیق مایعات استفاده می‌شود. این ابزار دارای یک لوله بلند و باریک است که به یک شیر مجهز است. شیر به کاربر اجازه می‌دهد تا مایع را به آرامی و با دقت از بورت خارج کند.

بورت آزمایشگاهی در انواع مختلفی موجود است که هر کدام برای یک کاربرد خاص طراحی شده‌اند. برخی از انواع رایج بورت عبارتند از:

 • بورت معمولی: این بورت‌ها دارای یک شیر ساده هستند که برای اندازه‌گیری حجم‌های مشخص مایعات استفاده می‌شوند.
 • بورت اتوماتیک: این بورت‌ها دارای یک شیر اتوماتیک هستند که می‌تواند حجم‌های مشخص مایعات را به طور خودکار خارج کند.
 • بورت پیستونی: این بورت‌ها دارای یک پیستون هستند که می‌تواند مایع را به آرامی و با دقت از بورت خارج کند.

بورت باید به صورت ایمن و موثر استفاده شود. برای اندازه‌گیری حجم مایع با بورت، باید مراحل زیر را دنبال کنید:

 1. بورت را با مایع مورد نظر پر کنید.
 2. شیر بورت را ببندید.
 3. بورت را به صورت عمودی نگه دارید.
 4. شیر بورت را باز کنید و اجازه دهید مقدار مشخصی از مایع از بورت خارج شود.
 5. شیر بورت را ببندید.
 6. مقدار مایع باقیمانده در بورت را از روی مقیاس درجه‌بندی بورت بخوانید.

در اینجا برخی از نکات مهم در مورد استفاده از بورت آورده شده است:

 • بورت را باید تمیز و خشک نگه دارید.
 • بورت را باید به صورت ایمن و محکم در دست بگیرید.
 • بورت را نباید با مواد شیمیایی خورنده یا سمی پر کنید.
 • قبل از استفاده از بورت، باید شیر بورت را بررسی کنید تا مطمئن شوید که به درستی کار می‌کند.

بورت یک ابزار مهم در آزمایش‌های علمی است. این ابزار برای اندازه‌گیری حجم‌های دقیق مایعات در آزمایش‌های شیمیایی، زیست‌شناسی و پزشکی استفاده می‌شود.