محصولات دستگاه‌‌های زنان و زایمان

نمایش 20 محصول از 86 محصول
نمایش 20 محصول از 86 محصول
ویدئو کولپوسکوپ مدل C6
کد MEY-24661

ویدئو کولپوسکوپ مدل C6

استعلام قیمت با ثبت درخواست
ویدئو کولپوسکوپ مدل C6A
کد MEY-24662

ویدئو کولپوسکوپ مدل C6A

استعلام قیمت با ثبت درخواست
کولپوسکوپ اپتیک گاینکولار
کد MEY-24664

کولپوسکوپ اپتیک گاینکولار

استعلام قیمت با ثبت درخواست
دستگاه کولپوسکوپ اپتیک مدل C_100
کد MEY-26253

دستگاه کولپوسکوپ اپتیک مدل C_100

استعلام قیمت با ثبت درخواست
دستگاه ویدئو کولپوسکوپ دیجیتال مدل AL-106 HD
کد MEY-28914

دستگاه ویدئو کولپوسکوپ دیجیتال مدل AL-106 HD

استعلام قیمت با ثبت درخواست
دستگاه ویدئو کولپوسکوپ دیجیتال مدل AL-106B
کد MEY-28916

دستگاه ویدئو کولپوسکوپ دیجیتال مدل AL-106B

استعلام قیمت با ثبت درخواست
دستگاه کولپوسکوپ اپتیک مدل AL-105 و AL- 105Z
کد MEY-28931

دستگاه کولپوسکوپ اپتیک مدل AL-105 و AL- 105Z

استعلام قیمت با ثبت درخواست
دستگاه کولپوسکوپ اپتیک مدل AL-102
کد MEY-28933

دستگاه کولپوسکوپ اپتیک مدل AL-102

استعلام قیمت با ثبت درخواست
مجموعه ابزار کولپوسکوپ (ست پانچ بیوپسی)
کد MEY-28934

مجموعه ابزار کولپوسکوپ (ست پانچ بیوپسی)

استعلام قیمت با ثبت درخواست
دستگاه کولپوسکوپ لبومد مدل Prima GN
کد MEY-30774

دستگاه کولپوسکوپ لبومد مدل Prima GN

استعلام قیمت با ثبت درخواست
دستگاه کولپوسکوپ لبومد مدل Prima C
کد MEY-30775

دستگاه کولپوسکوپ لبومد مدل Prima C

استعلام قیمت با ثبت درخواست
ویدئو کولپوسکوپ سامتک Dr.Camscope
کد MEY-31028

ویدئو کولپوسکوپ سامتک Dr.Camscope

استعلام قیمت با ثبت درخواست
کاواترم
کد MEY-24659

کاواترم

استعلام قیمت با ثبت درخواست
دستگاه لیپ مدل 1000 WorkStation
کد MEY-26274

دستگاه لیپ مدل 1000 WorkStation

استعلام قیمت با ثبت درخواست
دستگاه فتال مانیتورینگ پرومد مدل PFM-700 تک پروب
کد MEY-24645

دستگاه فتال مانیتورینگ پرومد مدل PFM-700 تک پروب

استعلام قیمت با ثبت درخواست
دستگاه نوار قلب جنین مترنال PFM-800
کد MEY-24646

دستگاه نوار قلب جنین مترنال PFM-800

استعلام قیمت با ثبت درخواست
دستگاه فتال مانیتورینگ  بیستوس nst bistos مدل FM-1
کد MEY-24647

دستگاه فتال مانیتورینگ بیستوس nst bistos مدل FM-1

استعلام قیمت با ثبت درخواست
فتال مانیتورینگ بایونت Bionet مدل FC700
کد MEY-25216

فتال مانیتورینگ بایونت Bionet مدل FC700

استعلام قیمت با ثبت درخواست