دستگاه آنگل دندانپزشکی (dental angle instrument) یکی از تجهیزات اصلی دندانپزشکی است که برای اندازه‌گیری زاویه بین دو دندان و نیز زاویه بین دندان و فک استفاده می‌شود. این دستگاه معمولاً از فلزات مقاوم ساخته شده است و به صورت دستی به دندان‌ها نزدیک می‌شود تا زاویه آن‌ها را اندازه‌گیری کند.

 

اجزا دستگاه آنگل دندانپزشکی:

دو بالشتک (قلاب) که به دو دندان مورد نظر متصل می‌شوند و به منظور نگهداری دندان‌ها و جلوگیری از حرکت آن‌ها در زمان اندازه‌گیری زاویه استفاده می‌شوند.

سرمتراز که به دو بالشتک متصل می‌شود و زاویه بین دو دندان را اندازه‌گیری می‌کند. این سرمتراز معمولاً دارای یک واحد اندازه‌گیری است که به درصد یا درجه اعلام می‌شود.

برای استفاده از دستگاه آنگل دندانپزشکی، دندان‌های مورد نظر باید با استفاده از بالشتک‌ها جلو گیری شوند و سپس سرمتراز به دقت بر روی دندان‌ها قرار داده شود. سپس زاویه بین دو دندان با استفاده از سرمتراز اندازه گرفته می‌شود و نتیجه به عنوان مقدار آنگل دندانپزشکی برای بیمار گزارش می‌شود.

دستگاه آنگل دندانپزشکی در تشخیص و درمان مشکلات دندانی و ارتودنسی بسیار مهم است. با استفاده از این دستگاه، می‌توان نقاط ضعف سیستم دندانی فرد را شناسایی کرد و درمان مناسب را برای او تعیین کرد. به‌طور مثال، در صورتی که زاویه بین دو دندان بیش از حد بزرگ باشد، ممکن است بیمار نیاز به درمان ارتودنسی داشته باشد تا دندان‌ها به جایگاه صحیح خود باز گرنند. همچنین، این دستگاه برای تشخیص و درمان برهنگی دندان‌ها، تروماها، عدم هم‌اندازگی دندانی و نیز جایگاه نامناسب دندان‌ها در کانال نخاعی استفاده می‌شود.

 

در کل، دستگاه آنگل دندانپزشکی یکی از تجهیزات اصلی دندانپزشکی است که برای اندازه‌گیری زاویه بین دندان‌ها و نیز زاویه بین دندان و فک استفاده می‌شود. با استفاده از این دستگاه، می‌توان مشکلات دندانی و ارتودنسی را تشخیص داد و درمان مناسب را برای آن‌ها تعیین کرد. استفاده از ایندستگاه برای بهبود وضعیت دندان‌ها و سیستم دندانی فرد بسیار مهم است.