سمپلر آزمایشگاهی یا Laboratory Sampler یک دستگاه است که برای جمع‌آوری نمونه‌هایی از مواد مختلف در آزمایشگاه‌های شیمیایی، بیولوژیکی و دیگر حوزه‌های علوم استفاده می‌شود. این دستگاه به صورت خودکار عمل می‌کند و نمونه‌های مورد نظر را با دقت بالا از محیط آزمایشگاه جمع‌آوری می‌کند.

سمپلرهای آزمایشگاهی به صورت معمول دارای یک سری از ویژگی‌هایی هستند که باعث می‌شوند این دستگاه برای کاربردهای مختلف مناسب باشد. به عنوان مثال، سمپلرهایآزمایشگاهی معمولاً قابلیت تنظیم حجم جمع‌آوری شده را دارند تا بتوانند نمونه‌ها را با دقت بالا جمع‌آوری کنند. همچنین، برخی از سمپلرهای آزمایشگاهی دارای طراحی‌های خاصی هستند که به آن‌ها امکان جمع‌آوری نمونه‌هایی با خصوصیات مختلف، مانند رنگ، طعم، بو و غیره را می‌دهد.

در عمل، سمپلرهای آزمایشگاهی به صورت معمول برای جمع‌آوری نمونه‌های مایع، جامد و گازی استفاده می‌شوند. برای جمع‌آوری نمونه‌های مایع، سمپلرهای آزمایشگاهی معمولاً با استفاده از سرنگ‌ها و پیپت‌ها کار می‌کنند. در این حالت، نمونه‌ای از مایع مورد نظر با استفاده از سرنگ یا پیپتی جمع‌آوری شده و به داخل دستگاه سمپلر هدایت می‌شود. در صورت جمع‌آوری نمونه‌های جامد، سمپلرهای آزمایشگاهی معمولاً با استفاده از نوارهای جمع‌آوری نمونه کار می‌کنند. در این حالت، نمونه‌ای از جامد مورد نظر با استفاده از ابزاری مانند پین‌های جمع‌آوری شده و بر روی نوار جمع‌آوری نمونهقرار می‌گیرد. در نهایت، نوار جمع‌آوری شده به دستگاه سمپلر هدایت می‌شود و نمونه جمع‌آوری شده از روی آن گرفته می‌شود. برای جمع‌آوری نمونه‌های گازی، سمپلرهای آزمایشگاهی معمولاً با استفاده از دستگاه‌هایی مانند بمبار گازی یا پمپ‌های گازی کار می‌کنند. در این حالت، گاز مورد نظر با استفاده از دستگاه جمع‌آوری شده و به دستگاه سمپلر هدایت می‌شود.

سمپلرهای آزمایشگاهی به دلیل دقت بالا و قابلیت تنظیم حجم جمع‌آوری شده، در آزمایش‌هایی که نیاز به دقت و صحت بالای نتایج دارند، بسیار مفید هستند. همچنین، با استفاده از سمپلرهای آزمایشگاهی، می‌توان از نمونه‌های کمتری استفاده کرد که در نتیجه ذخیره‌سازی و حمل و نقل نمونه‌ها صرفه‌جویی می‌شود. سمپلرهای آزمایشگاهی در صنایع مختلفی نیز کاربرد دارند، مانند صنایع غذایی، داروسازی، نفت و گاز و غیره.

در کل، سمپلر آزمایشگاهی یک دستگاه کاربردی و مهم در آزمایشگاه‌های علمی است که با عملکرد خودکار و دقیق خود، به بسیاری از نیازهای جمع‌آوری نمونه‌ها در آزمایشگاه‌ها پاسخ می‌دهد. همچنین، برای انجام آزمایش‌هایی که نیاز به دقت بالا و صحت نتایج دارند، استفاده از سمپلرهای آزمایشگاهی بسیار مفید است. طراحی‌های مختلف سمپلرهای آزمایشگاهی به آن‌ها امکان می‌دهد تا نمونه‌هایی با خصوصیات مختلف را جمع‌آوری کنند و در نتیجه این دستگاه در صنایع مختلفی، از جمله صنایع غذایی، داروسازی و نفت و گاز مورد استفاده قرار می‌گیرد.