فنر فیزیوتراپی یک وسیله پزشکی است که برای تقویت عضلات و بهبود دامنه حرکتی استفاده می شود. این فنر از یک میله فولادی یا آلومینیومی تشکیل شده است که به دو انتهای آن حلقه های پلاستیکی یا فلزی متصل شده است.

انواع فنر فیزیوتراپی:

فنر فیزیوتراپی در انواع مختلفی موجود است که هر کدام برای تقویت عضلات و بهبود دامنه حرکتی در یک ناحیه خاص از بدن طراحی شده اند. برخی از انواع فنر فیزیوتراپی عبارتند از:

 • فنر دست: این فنر برای تقویت عضلات دست و بازو استفاده می شود.
 • فنر پا: این فنر برای تقویت عضلات پا و ساق پا استفاده می شود.
 • فنر کمر: این فنر برای تقویت عضلات کمر و ستون فقرات استفاده می شود.
 • فنر گردن: این فنر برای تقویت عضلات گردن و شانه ها استفاده می شود.

برای استفاده از فنر فیزیوتراپی، باید مراحل زیر را دنبال کنید:

 1. فنر را روی سطح صاف قرار دهید.
 2. حلقه های فنر را در دستان یا پاهای خود قرار دهید.
 3. با استفاده از عضلات خود، فنر را بکشید.
 4. فنر را به آرامی رها کنید.

استفاده از فنر فیزیوتراپی مزایای زیر را دارد:

 • تقویت عضلات: فنر فیزیوتراپی می تواند به تقویت عضلات کمک کند.
 • بهبود دامنه حرکتی: فنر فیزیوتراپی می تواند به بهبود دامنه حرکتی کمک کند.
 • پیشگیری از آسیب: فنر فیزیوتراپی می تواند به پیشگیری از آسیب کمک کند.

فنر فیزیوتراپی در موارد زیر استفاده می شود:

 • تقویت عضلات
 • بهبود دامنه حرکتی
 • پیشگیری از آسیب
 • توانبخشی

در هنگام استفاده از فنر فیزیوتراپی، باید نکات ایمنی زیر را رعایت کنید:

 • از استفاده از فنر فیزیوتراپی در صورت وجود آسیب جدی خودداری کنید.
 • از استفاده از فنر فیزیوتراپی در صورت درد شدید خودداری کنید.
 • از استفاده از فنر فیزیوتراپی با شدت بیش از حد خودداری کنید.

فنر فیزیوتراپی یک وسیله پزشکی مفید است که می تواند برای تقویت عضلات و بهبود دامنه حرکتی استفاده شود. این فنر در انواع مختلفی موجود است که هر کدام برای تقویت عضلات و بهبود دامنه حرکتی در یک ناحیه خاص از بدن طراحی شده اند. برای استفاده از فنر فیزیوتراپی، باید نکات ایمنی زیر را رعایت کنید