قیچی اندوسکوپی (Endoscope Scissors) یکی از تجهیزات مهم در فرایند جراحی اندوسکوپی است که به پزشکان اجازه می‌دهد تا در طول فرایند جراحی، بافت‌ها و اعضای مختلف را با دقت بیشتری برش دهند. این تجهیز با استفاده از یک سری دستگیره و مفاصل قابل تنظیم، به پزشکان امکان می‌دهد تا قیچی را به راحتی و با دقت بیشتری در محل نیازمندی‌های جراحی قرار دهند و با برش دادن بافت‌های مختلف، فرایند جراحی را انجام دهند.

تفاوت اصلی قیچی اندوسکوپی با قیچی پزشکی در ابزار جراحی، طول و شکل بدنه آن است. قیچی اندوسکوپی به دلیل نیاز به وارد شدن به داخل بدن بیمار، بسیار کوچکتر و نازک‌تر از قیچی‌های معمولی است. همچنین، شکل بدنه قیچی اندوسکوپی به گونه‌ای طراحی شده است که بتواند به راحتی از طریق دستگاه اندوسکوپی وارد محل جراحی شود و با دقت بیشتری برش دهد.

قیچی اندوسکوپی در انواع مختلفی مانند قیچی برشی (cutting scissors)، قیچی برشی و جذبی (cutting and grasping scissors) و قیچی جذبی (grasping scissors) وجود دارد. هر کدام از این انواع قیچی، برای برش دادن بافت‌های مختلف در موقعیت‌های مختلفی از جمله زاویه، عمق و فاصله مختلف استفاده می‌شوند.

با توجه به اهمیت قیچی اندوسکوپی در جراحی‌های اندوسکوپی، طراحی و ساخت این تجهیزات بسیار دقیق و با کیفیت بالا انجام می‌شود. همچنین، پزشکان باید با دقت و با دانش کافی از قیچی اندوسکوپی در فرایند جراحی استفاده کنند تا به دقت بیشتری و با نتایج بهتر درمانی دست یابند.