اپلیکاتورهای آزمایشگاهی، به عنوان ابزاری برای انتقال دقیق و کنترل شده نمونه‌های شیمیایی و بیولوژیکی به سمت محل آزمایش در آزمایشگاه‌های کاربردی هستند. این ابزارها به صورت گسترده در صنایع شیمیایی، بیوشیمی، فیزیک، پزشکی، ویروس شناسی و دیگر علوم کاربردی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اپلیکاتورهای آزمایشگاهی معمولاً شامل دو بخش اصلی هستند: بدنه و سر آن. بدنه این ابزارها معمولاً از موادی مانند پلاستیک، شیشه یا استیل تولید می‌شود و سر آن شامل نوک و پوسته است. نوک اپلیکاتورهای آزمایشگاهی معمولاً شامل موادی مانند لاتکس، سیلیکون یا پلاستیک است که به دلیل انعطاف پذیری و مقاومت در برابر شیمیایی‌ها، برای انجام آزمایشات شیمیایی و بیولوژیکی مناسب هستند. پوسته هم سرعت جریان نمونه را کنترل می کند و آن را به سمت پوسته فرستاده، تا به شکل یک قطره کوچک درآید.

اپلیکاتورهای آزمایشگاهی به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای آزمایشگاهی، برای بسیاری از کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند، از جمله:

جمع آوری نمونه های خونی و سایر مایعات بیولوژیکی: این ابزارها به عنوان یکی از ابزارهای اصلی برای جمع آوری نمونه های خونی و سرم استفاده می‌شوند.

انجام آزمایشات شیمیایی: اپلیکاتورهای آزمایشگاهی برای انجام آزمایشات شیمیایی مختلف از جمله تیتراسیون، اندازه‌گیری pH، تهیه محلول‌های نمونه و جمع آوری نمونه‌هایی که برای آنالیز در دستگاه‌های دیگر به کار می‌روند، استفاده می‌شوند.

انجام آزمایشات بیولوژیکی: این ابزارها برای انجام آزمایشات بیولوژیکی مانند پیپتیدها، آنتی‌بادی‌ها، اسیدها و بازها و همچنین برای جمع آوری نمونه‌های باکتری و سلولی نیز استفاده می‌شوند.

انجام آزمایشات مولکولی: اپلیکاتورهای آزمایشگاهی معمولاً برای انجام آزمایشات مولکولی مانند PCR، نشانگرهای DNA و RNA و سایر آزمایشات مولکولی استفاده می‌شوند.

انجام آزمایشات میکروبیولوژی: این ابزارها برای جمع آوری نمونه‌های میکروبی و انجام آزمایشات میکروبیولوژی مانند کشت باکتری و جمع آوری نمونه‌های میکروبی به کار می‌روند.

اپلیکاتورهای آزمایشگاهی، به دلیل قابلیت کنترل دقیق جریان نمونه و دقت بالایی که در انتقال نمونه به محل آزمایش دارند، در آزمایشگاه‌هایی که نیاز به دقت بالایی در انجام آزمایشات دارند، بسیار مفید هستند.