عینک سربی یک نوع عینک است که با استفاده از لایه‌ی سربی در آن، از چشمان در برابر اثرات مضر اشعه‌های X و گاما محافظت می‌کند. این عینک‌ها اغلب در صنایعی مانند پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاه‌های رادیوگرافی و صنایع هسته‌ای استفاده می‌شوند.

عینک سربی معمولاً دارای لایه‌های مختلفی مانند لایه‌ی محافظ، لایه‌ی سربی و لایه‌ی داخلی است. لایه‌ی سربی در این عینک‌ها به عنوان یک باریکاد برای جذب اشعه‌های X و گاما عمل می‌کند تا به چشمان آسیبی وارد نشود.

استفاده از عینک سربی برای حفاظت از چشمان در برابر اشعه‌های X و گاما بسیار مهم است. این اشعه‌ها می‌توانند به سلامتی چشمان آسیب برسانند و در برخی موارد می‌توانند باعث بروز بیماری‌هایی مانند کاتاراکت و بیماری‌های ناشی از تابش شوند.

به علت خطراتی که با استفاده از اشعه‌های X و گاما همراه است، باید از عینک سربی با کیفیت و با استانداردهای ایمنی معتبر استفاده کرد. همچنین، باید به دقت به دستورالعمل‌های استفاده از عینک سربی توجه کرد و در هنگام استفاده از آنها، به دور از منابع تابشی و مواد شیمیایی بود.