دستکش سربی یک نوع دستکش است که برای حفاظت از دستان در برابر اثرات سموم سرب و استفاده در صنایعی مانند تولید باتری، رنگ، مواد شیمیایی و تجهیزات رادیولوژی استفاده می‌شود. دستکش‌های سربی معمولاً از لایه‌های مختلفی از جمله لایه‌ی محافظ، لایه‌ی سربی و لایه‌ی داخلی ساخته شده‌اند.

سموم سرب می‌تواند در صورت تماس با پوست وارد بدن شود و برای سلامتی افراد آسیب‌های جدی ایجاد کند. بنابراین استفاده از دستکش سربی در کارخانه‌ها و صنایعی که با سرب سروکار دارند ضروری است.

همچنین، در برخی موارد دیگر نیز ممکن است از دستکش‌های سربی استفاده شود، مانند زمانی که با موادی که حاوی رادیواکتیویته هستند، سروکار داریم. در این موارد نیز دستکش سربی می‌تواند به عنوان یکی از ابزارهای محافظتی مورد استفاده قرار گیرد.

به علت خطراتی که با استفاده از دستکش‌های سربی همراه است، باید از دستکش‌های با کیفیت و با استانداردهای ایمنی معتبر استفاده کرد. همچنین، باید به دور از مواد شیمیایی و سموم سرب بود و دست‌ها را به دقت پس از استفاده از دستکش سربی شست و تمیز کرد.