محصولات چمبر (محفظه تست)

نمایش 18 محصول از 18 محصول
نمایش 18 محصول از 18 محصول
دستگاه چمبر تست دمایی مدل صنعتی استاندارد
کد MEY-28446

دستگاه چمبر تست دمایی مدل صنعتی استاندارد

استعلام قیمت با ثبت درخواست
دستگاه چمبر تست شرایط محیطی مدل نفررو
کد MEY-28447

دستگاه چمبر تست شرایط محیطی مدل نفررو

استعلام قیمت با ثبت درخواست
دستگاه چمبر تست شرایط محیطی آزمایشگاهی  مدل پرتابل
کد MEY-28448

دستگاه چمبر تست شرایط محیطی آزمایشگاهی مدل پرتابل

استعلام قیمت با ثبت درخواست
چمبر تست شرایط محیطی مدل صنعتی استاندارد
کد MEY-28528

چمبر تست شرایط محیطی مدل صنعتی استاندارد

استعلام قیمت با ثبت درخواست
چمبر تست شرایط محیطی مدل پرتابل آزمایشگاهی
کد MEY-28529

چمبر تست شرایط محیطی مدل پرتابل آزمایشگاهی

استعلام قیمت با ثبت درخواست
چمبر تست دمایی مدل صنعتی استاندارد
کد MEY-28531

چمبر تست دمایی مدل صنعتی استاندارد

استعلام قیمت با ثبت درخواست
چمبر تست دمایی مدل پرتابل آزمایشگاهی
کد MEY-28532

چمبر تست دمایی مدل پرتابل آزمایشگاهی

استعلام قیمت با ثبت درخواست
چمبر
کد MEY-29281

چمبر

استعلام قیمت با ثبت درخواست
ست لوله‌های تک هيت واير مدل nCPAP
کد MEY-31404

ست لوله‌های تک هيت واير مدل nCPAP

استعلام قیمت با ثبت درخواست
چمبر رطوبت ساز پزشکی بیمارستانی
کد MEY-31407

چمبر رطوبت ساز پزشکی بیمارستانی

استعلام قیمت با ثبت درخواست
ژرمیناتور یا اتاقک رشد مدل v1035
کد mp-20718

ژرمیناتور یا اتاقک رشد مدل v1035

استعلام قیمت با ثبت درخواست
ژرمیناتور 100 لیتری مدل v1036
کد mp-20719

ژرمیناتور 100 لیتری مدل v1036

استعلام قیمت با ثبت درخواست
ژرمیناتور 200 لیتری مدل V1037
کد mp-20720

ژرمیناتور 200 لیتری مدل V1037

استعلام قیمت با ثبت درخواست
چمبر آزمایشگاهی 100 لیتری
کد mp-20865

چمبر آزمایشگاهی 100 لیتری

استعلام قیمت با ثبت درخواست
چمبر آزمایشگاهی 150 لیتری
کد mp-20866

چمبر آزمایشگاهی 150 لیتری

استعلام قیمت با ثبت درخواست
چمبر آزمایشگاهی 200 لیتری
کد mp-20867

چمبر آزمایشگاهی 200 لیتری

استعلام قیمت با ثبت درخواست
چمبر آزمایشگاهی 55 لیتری
کد mp-20868

چمبر آزمایشگاهی 55 لیتری

استعلام قیمت با ثبت درخواست