تجهیزات تخصصی اتاق عمل بیمارستانی و درمانی

نمایش 20 محصول از 2982 محصول
نمایش 20 محصول از 2982 محصول

تجهیزات تخصصی بیمارستانی شامل تجهیزات پزشکی و تکنولوژی‌هایی هستند که برای تشخیص، درمان و مراقبت از بیماران استفاده می‌شوند. این تجهیزات برای پزشکان و پرستاران کمک می‌کنند تا بهترین مراقبت و درمان را برای بیماران ارائه کنند.

تجهیزات تخصصی پزشکی و بیمارستانی شامل انواع مختلفی از تجهیزات پزشکی هستند، که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از:

دستگاه‌های تصویربرداری:

این دستگاه‌ها شامل دستگاه‌های MRI، CT Scan، اکوکاردیوگرافی و رادیوگرافی هستند که برای تشخیص بیماری‌های مختلف و تعیین درجه شدت آن‌ها استفاده می‌شوند.

دستگاه‌های تنفسی:

این دستگاه‌ها شامل ماسک تنفسی، ماشین تنفسی، نیمکت تنفسی و دستگاه‌های تفریحی هستند که برای کمک به تنفس بیماران استفاده می‌شوند.

دستگاه‌های قلبی:

این دستگاه‌ها شامل دستگاه‌های ECG، دستگاه‌های خون‌سنجی و دستگاه‌های خودکار اندازه‌گیری فشار خون هستند که برای تشخیص بیماری‌های قلبی و اندازه‌گیری فشار خون استفاده می‌شوند.

دستگاه‌های جراحی:

این دستگاه‌ها شامل لیزرهای جراحی، خزش‌گیرها، سیستم‌های آمنیسیا و دستگاه‌های بخاری برای ضدعفونی کردن وسایل جراحی هستند.

دستگاه‌های تحریکی:

این دستگاه‌ها شامل دستگاه‌های الکتروشوک، دستگاه‌های تحریک الکتریکی عضلات و دستگاه‌های تحریک مغزی هستند که برای تشخیص و درمان بیماری‌هایی مانند اختلالات روانی و اعصاب و عضلات استفاده می‌شوند.

به طور کلی، تجهیزات تخصصی پزشکی و بیمارستانی مهم و حیاتی هستند و به پزشکان و پرستاران کمک می‌کنند تا بهترین مراقبت و درمان را برای بیماران ارائه کنند. برای انتخاب و استفاده از این تجهیزات، آگاهی لازم در مورد آن‌ها و نگهداری و استفاده بهینه از آن‌ها بهترین نتیجه را برای بیماران خواهد داشت.