محصولات قیچی پزشکی

نمایش 20 محصول از 337 محصول
نمایش 20 محصول از 337 محصول
قیچی جراحی لوزه متزنبام Metzenbaum
کد MEY-24704

قیچی جراحی لوزه متزنبام Metzenbaum

استعلام قیمت با ثبت درخواست
قیچی جراحی لوزه دین مدل دندانه دار Dean
کد MEY-24705

قیچی جراحی لوزه دین مدل دندانه دار Dean

استعلام قیمت با ثبت درخواست
قیچی جراحی لوزه بوچر مدل خمیده Bottcher
کد MEY-24706

قیچی جراحی لوزه بوچر مدل خمیده Bottcher

استعلام قیمت با ثبت درخواست
قیچی گچ بر مدل دندانه دار
کد MEY-24745

قیچی گچ بر مدل دندانه دار

استعلام قیمت با ثبت درخواست
قیچی گچ بر مدل سوتین
کد MEY-24746

قیچی گچ بر مدل سوتین

استعلام قیمت با ثبت درخواست
قیچی گچ بر مدل سوتین-دندانه دار
کد MEY-24747

قیچی گچ بر مدل سوتین-دندانه دار

استعلام قیمت با ثبت درخواست
قیچی گچ بر مدل برانس-بدون دندانه
کد MEY-24748

قیچی گچ بر مدل برانس-بدون دندانه

استعلام قیمت با ثبت درخواست
قیچی گچ بر مدل برانس-دندانه دار
کد MEY-24749

قیچی گچ بر مدل برانس-دندانه دار

استعلام قیمت با ثبت درخواست
قیچی جراحی استاندارد خمیده و صاف
کد MEY-25059

قیچی جراحی استاندارد خمیده و صاف

استعلام قیمت با ثبت درخواست
قیچی گرازیل مدل Grazil
کد MEY-25064

قیچی گرازیل مدل Grazil

استعلام قیمت با ثبت درخواست
قیچی جراحی ظریف مدل Deaver
کد MEY-25065

قیچی جراحی ظریف مدل Deaver

استعلام قیمت با ثبت درخواست
قیچی جراحی میکستر مدل mixter
کد MEY-25066

قیچی جراحی میکستر مدل mixter

استعلام قیمت با ثبت درخواست
قیچی برش انسیزیون مدل یکسر تیز زایده دار مستقیم
کد MEY-25067

قیچی برش انسیزیون مدل یکسر تیز زایده دار مستقیم

استعلام قیمت با ثبت درخواست
قیچی جراحی ظریف آیریس مدل دو سر تیز
کد MEY-25068

قیچی جراحی ظریف آیریس مدل دو سر تیز

استعلام قیمت با ثبت درخواست
قیچی جراحی و تشریح مایو مدل Mayo
کد MEY-25069

قیچی جراحی و تشریح مایو مدل Mayo

استعلام قیمت با ثبت درخواست
قیچی جراحی و تشریح استیل مایو مدل Mayo-Stille
کد MEY-25070

قیچی جراحی و تشریح استیل مایو مدل Mayo-Stille

استعلام قیمت با ثبت درخواست
قیچی تشریح مایو لکسر مدل Mayo-Lexer
کد MEY-25071

قیچی تشریح مایو لکسر مدل Mayo-Lexer

استعلام قیمت با ثبت درخواست
قیچی تشریح لکسر ظریف مدل خمیده
کد MEY-25072

قیچی تشریح لکسر ظریف مدل خمیده

استعلام قیمت با ثبت درخواست
قیچی تشریح مایو نوبل مدل Mayo-Noble
کد MEY-25073

قیچی تشریح مایو نوبل مدل Mayo-Noble

استعلام قیمت با ثبت درخواست
قیچی تشریح ولر مدل خمیده
کد MEY-25074

قیچی تشریح ولر مدل خمیده

استعلام قیمت با ثبت درخواست