منبع نور سرد یا Cold Light Source در جراحی درون بینی (Endoscopy) از اهمیت بسیاری برخوردار است. در واقع این منبع نور، برای تأمین نور مناسب برای تصویربرداری داخلی از طریق دوربین در جراحی‌های درون بینی استفاده می‌شود.

معمولاً در جراحی‌های درون بینی، دستگاه اندوسکوپی یا دوربین درون بینی به یک منبع نور سرد متصل می‌شود تا نور لازم برای تصویربرداری داخلی فراهم شود. در واقع، منبع نور سرد به عنوان یک منبع نوری با ویژگی‌های خاص، از جمله کم‌ترین تولید حرارت و نور سفید و بدون سایه، برای تصویربرداری داخلی استفاده می‌شود.

مزیت اصلی استفاده از منبع نور سرد، کاهش تولید حرارت است که باعث کاهش خطر آسیب به بافت‌های مجاور و کاهش خطر عفونت محیطی می‌شود. همچنین، نور سفید و بدون سایه که توسط منبع نور سرد تولید می‌شود، به پزشکان امکان می‌دهد تا با دقت بیشتری در جراحی‌های درون بینی عمل کنند.

منبع نور سرد در جراحی‌های درون بینی از چند قطعه تشکیل شده است که شامل لامپ، لنز و فیلتر است. لامپ منبع نور سرد به عنوان منبع اصلی نور، نور بدون سایه و بسیار شفافی را تولید می‌کند. لنز منبع نور سرد از نور تولید شده توسط لامپ استفاده کرده و نور را به صورت باریک و متمرکز به دوربین ارسال می‌کند. همچنین، فیلتر منبع نور سرد به پزشک اجازه می‌دهد تا رنگ‌های مختلف را در داخل بدن بیمار مشاهده کند و باعث تصویربرداری دقیق‌تر و کیفیت بالاتر می‌شود.

منبع نور سرد در جراحی‌های درون بینی، عموماً با دستگاه اندوسکوپی یا دوربین درون بینی به صورت مستقیم متصل می‌شود. این منبع نور، به علت کم بودن حرارت تولیدی، مناسب برای استفاده در جراحی‌های طولانی است و به پزشک اجازه می‌دهد تا با دقت بیشتری در جراحی عمل کند.

در کل، منبع نور سرد به عنوان یکی از تجهیزات مهم در جراحی‌های درون بینی، از تکنولوژی پیشرفته‌ای استفاده می‌کند و به پزشکان اجازه می‌دهد تا با دقت بیشتری در جراحی عمل کنند و نتایج بهتری درمانی به بیماران خود ارائه دهند.