لوازم کمکی معلولین

نمایش 20 محصول از 25 محصول
نمایش 20 محصول از 25 محصول

لوازم کمکی برای فرد معلول شامل انواع مختلفی از وسایل و تجهیزات است که برای کمک به افراد معلول در انجام فعالیت‌های روزمره، توانبخشی و افزایش کیفیت زندگی آنها مورد استفاده قرار می‌گیرند. این لوازم کمکی می‌توانند شامل وسایل حرکتی، تجهیزات کمکی برای بینایی و شنوایی، وسایل کمکی برای خوردن و نوشیدن، وسایل کمکی برای بهداشت و بهداشت شخصی، وسایل کمکی برای کار و تحصیل و غیره باشند.

انواع وسایل حرکتی شامل پشتیبان‌های کفش، قابل حمل و قابل تنظیم بودن ارتفاع کرسی چرخدار، اسکوترها، وسایل کمکی پیاده‌روی، صندلی‌های برقی، راه‌روهای پوشیدنی و غیره هستند. این وسایل حرکتی باعث می‌شوند که افراد معلول بتوانند در محیط‌های مختلفی حرکت کنند و به فعالیت‌های روزمره‌شان بپردازند.

تجهیزات کمکی برای بینایی و شنوایی شامل عینک، شنوایی، دستگاه های تلفن قابل حمل، دستگاه های تلویزیون و غیره می‌باشند. این تجهیزات باعث می‌شوند که افراد معلول بتوانند بهتر از محیط پیرامون خود آگاه شوند و با دیگران ارتباط برقرار کنند.

وسایل کمکی برای خوردن و نوشیدن شامل قاشق و چنگال‌های تقویت شده، فناوری‌های مختلفی برای خوردن و نوشیدن که باعث می‌شوند تا افراد معلول بتوانند به راحتی غذا بخورند و مایعات را نوشیده و خود مراقبتی بیشتری داشته باشند.

وسایل کمکی برای بهداشت شامل صندلی‌های دوار، دستگیره‌ها، وسایل حمام فرد معلول و لوازم توالت فرد معلول و ... می‌باشند. این وسایل باعث می‌شوند که افراد معلول بتوانند بهداشت شخصی خود را به خوبی حفظ کنند.

وسایل کمکی برای کار و تحصیل شامل کیبوردهای بزرگ، ماوس‌های خاص، وسایل نوشتن و غیره می‌باشند. این وسایل باعث می‌شوند که افراد معلول بتوانند به راحتی به کار و تحصیل خود ادامه دهند.

در کل، لوازم کمکی معلولین به عنوان یک راهکار برای کمک به افراد معلول در انجام فعالیت‌های روزمره، توانبخشی و افزایش کیفیت زندگی آنها مورد استفاده قرار می‌گیرند. با استفاده از این وسایل، افراد معلول می‌توانند به راحتی در محیط‌های مختلفی حرکت کنند و به فعالیت‌های روزمره‌شان بپردازند.