محصولات دستگاه وکیوم تراپی زخم

نمایش 8 محصول از 8 محصول
نمایش 8 محصول از 8 محصول
دستگاه وکیوم تراپی مدل Simplex III
کد MEY-29401

دستگاه وکیوم تراپی مدل Simplex III

استعلام قیمت با ثبت درخواست
دستگاه وکیوم تراپی مدل Simplex I
کد MEY-29402

دستگاه وکیوم تراپی مدل Simplex I

استعلام قیمت با ثبت درخواست
دستگاه وکیوم تراپی مدل Simplex II
کد MEY-29403

دستگاه وکیوم تراپی مدل Simplex II

استعلام قیمت با ثبت درخواست
دستگاه وکیوم تراپی مدل Integro
کد MEY-29412

دستگاه وکیوم تراپی مدل Integro

استعلام قیمت با ثبت درخواست
دستگاه وکیوم تراپی مدل Hyper
کد MEY-31118

دستگاه وکیوم تراپی مدل Hyper

استعلام قیمت با ثبت درخواست
دستگاه وکیوم تراپی مدل Hyper mid
کد MEY-31120

دستگاه وکیوم تراپی مدل Hyper mid

استعلام قیمت با ثبت درخواست
دستگاه وکیوم تراپی مدل VAC
کد MEY-31121

دستگاه وکیوم تراپی مدل VAC

استعلام قیمت با ثبت درخواست
دستگاه وکیوم تراپی
کد MEY-31732

دستگاه وکیوم تراپی

استعلام قیمت با ثبت درخواست