محصولات تنفسی و بیهوشی

نمایش 20 محصول از 355 محصول
نمایش 20 محصول از 355 محصول
مانومتر کپسولی اکسیژن
کد MEY-24642

مانومتر کپسولی اکسیژن

استعلام قیمت با ثبت درخواست
خط کش CVP سوپا
کد MEY-27860

خط کش CVP سوپا

استعلام قیمت با ثبت درخواست
رگلاتور CO2 فشار ثابت چهار مرحله ای TJM0106
کد MEY-20662

رگلاتور CO2 فشار ثابت چهار مرحله ای TJM0106

استعلام قیمت با ثبت درخواست
رگلاتور دوگیجه N2O مدل TJM0107
کد MEY-20664

رگلاتور دوگیجه N2O مدل TJM0107

استعلام قیمت با ثبت درخواست
رگلاتور تک گیجه N2O مدل TJM0111
کد MEY-20665

رگلاتور تک گیجه N2O مدل TJM0111

استعلام قیمت با ثبت درخواست
رگلاتور گاز انتونکس TJM0113
کد MEY-20666

رگلاتور گاز انتونکس TJM0113

استعلام قیمت با ثبت درخواست
مانومتر گاز اکسیژن مدل سلامت TJM0115
کد MEY-20656

مانومتر گاز اکسیژن مدل سلامت TJM0115

استعلام قیمت با ثبت درخواست
مانومتر گاز اکسیژن مدل کیمیا TJM0102
کد MEY-20657

مانومتر گاز اکسیژن مدل کیمیا TJM0102

استعلام قیمت با ثبت درخواست
مانومتر گاز اکسیژن مدل نجات TJM0101
کد MEY-20654

مانومتر گاز اکسیژن مدل نجات TJM0101

استعلام قیمت با ثبت درخواست
مانومتر گاز اکسیژن مدل سینا TJM0103
کد MEY-20655

مانومتر گاز اکسیژن مدل سینا TJM0103

استعلام قیمت با ثبت درخواست
دستگاه چربی گیر گاز co2 مدل TJM0701
کد mp-20561

دستگاه چربی گیر گاز co2 مدل TJM0701

استعلام قیمت با ثبت درخواست
مانومتر اکسیژن مدل احیا TJM 0114
کد mp-20551

مانومتر اکسیژن مدل احیا TJM 0114

استعلام قیمت با ثبت درخواست
گرمکن عمودی 90 وات گاز CO2 مدل TJM0501
کد mp-20560

گرمکن عمودی 90 وات گاز CO2 مدل TJM0501

استعلام قیمت با ثبت درخواست
مانومتر اکسیژن مدل خشک TJM0104
کد mp-20559

مانومتر اکسیژن مدل خشک TJM0104

استعلام قیمت با ثبت درخواست
رگلاتور صنعتی CO2 دو گیجه TJM0210
کد mp-20583

رگلاتور صنعتی CO2 دو گیجه TJM0210

استعلام قیمت با ثبت درخواست
رگلاتور صنعتی ازت دو گیجه TJM0216
کد mp-20584

رگلاتور صنعتی ازت دو گیجه TJM0216

استعلام قیمت با ثبت درخواست
دستگاه اسپیرومتری Bionet مدل SPM-7
کد MEY-25218

دستگاه اسپیرومتری Bionet مدل SPM-7

استعلام قیمت با ثبت درخواست
اسپیرومتری مدل SPM300
کد MEY-25229

اسپیرومتری مدل SPM300

استعلام قیمت با ثبت درخواست
اسپیرومتری اسپیرولب میر mir مدل New
کد MEY-27016

اسپیرومتری اسپیرولب میر mir مدل New

استعلام قیمت با ثبت درخواست
اسپیروبانک II مدل Smart
کد MEY-27018

اسپیروبانک II مدل Smart

استعلام قیمت با ثبت درخواست