پمپ پریستالتیک (Peristaltic pump) یک نوع پمپ است که با استفاده از یک لوله انعطاف‌پذیر و یک سری رول فشار ایجاد می‌کند تا مایع را از یک جایگاه به جایگاه دیگر منتقل کند. در این پمپ، مایع در داخل لوله قرار گرفته و با حرکت رول‌های پمپ، مایع به صورت پالسی از داخل لوله عبور می‌کند و به جایگاه مقصد منتقل می‌شود.

پمپ پریستالتیک در انواع مختلفی از جمله پمپ‌های داروسازی، پمپ‌های خونی، پمپ‌های تزریق مواد شیمیایی و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از ویژگی‌های مهم این پمپ، عدم تماس مایع با بخش‌های داخلی پمپ است که باعث کاهش خطر آلودگی و تلف شدن مایع می‌شود. همچنین، پمپ پریستالتیک با قابلیت تنظیم دقیق جریان مایع و سرعت پمپ‌زدایی، برای کاربردهایی که نیاز به دقت بالا دارند، مناسب است.

در پمپ پریستالتیک، سیستم پمپ‌زدایی با استفاده از رول‌هایی که به صورت یک پیچ خورده بر روی لوله قرار دارند، ایجاد می‌شود. با حرکت رول‌ها، فشار به مایع اعمال می‌شود و مایع به صورت پالسی از داخل لوله عبور کرده و به جایگاه مقصد منتقل می‌شود. یکی از مزیت‌های پمپ پریستالتیک، عدم تماس مایع با بخش‌های داخلی پمپ است که باعث کاهش خطر آلودگی و تلف شدن مایع می‌شود.

در نتیجه، پمپ پریستالتیک به عنوان یکی از پمپ‌های پرکاربرد در بسیاری از صنایع، از جمله صنایع داروسازی، پزشکی و شیمیایی، به دلیل ویژگی‌های منحصر به فردی مانند دقت بالا، عدم تماس مایع با بخش‌های داخلی پمپ و قابلیت تنظیم دقیق جریان مایع، مورد استفاده و توجه قرار می‌گیرد.