محصولات سیتوبراش

نمایش 11 محصول از 11 محصول
نمایش 11 محصول از 11 محصول
سیتوبراش مدل Rovers®Cervix-Brush® Combi Sterile 100 Pcs
کد MEY-24658

سیتوبراش مدل Rovers®Cervix-Brush® Combi Sterile 100 Pcs

استعلام قیمت با ثبت درخواست
براش مدل Cervix Brush
کد MEY-27209

براش مدل Cervix Brush

استعلام قیمت با ثبت درخواست
سرویکس براش
کد MEY-27366

سرویکس براش

استعلام قیمت با ثبت درخواست
سیتو براش مخصوص مطب و درمانگاه درمانی
کد MEY-27499

سیتو براش مخصوص مطب و درمانگاه درمانی

استعلام قیمت با ثبت درخواست
سیتو براش طول 20 سانتی متر
کد MEY-27541

سیتو براش طول 20 سانتی متر

استعلام قیمت با ثبت درخواست
سیتوبراش-اسپچولا-سوآپ
کد MEY-28434

سیتوبراش-اسپچولا-سوآپ

استعلام قیمت با ثبت درخواست
سل سوییپ (سرویکس)
کد MEY-28954

سل سوییپ (سرویکس)

استعلام قیمت با ثبت درخواست
سیتو براش
کد MEY-28957

سیتو براش

استعلام قیمت با ثبت درخواست
سیتو براش خارجی
کد MEY-28959

سیتو براش خارجی

استعلام قیمت با ثبت درخواست
محلول مونسل مدل مایع و نیمه جامد
کد MEY-28960

محلول مونسل مدل مایع و نیمه جامد

استعلام قیمت با ثبت درخواست
پاپ اسمیر مدل بتستا
کد MEY-30470

پاپ اسمیر مدل بتستا

استعلام قیمت با ثبت درخواست