سوزن‌گیر جراحی (Needle holder) یکی از ابزارهای مهم در جراحی است که برای نگهداری و کنترل سوزن‌های جراحی که برای دوخت بافت‌های بدن بیمار استفاده می‌شود، استفاده می‌شود. این ابزار به عنوان یک قلاب نگهدارنده برای سوزن‌های جراحی عمل می‌کند و به جراح این امکان را می‌دهد که سوزن‌های جراحی را در موقعیت دقیقی در بافت‌های بدن بیمار قرار دهد.

ابزار سوزن‌گیر معمولاً شامل دو بخش است. یکی از بخش‌ها به صورت چند ورقه و مستقیم است و در انتهای آن یک قلاب برای نگهداری سوزن‌های جراحی قرار دارد. بخش دیگر نیز شامل یک مفصل است که به جراح این امکان را می‌دهد تا به راحتی سوزن‌های جراحی را در موقعیت‌های مختلف در بافت‌های بدن بیمار قرار دهد.

استفاده از ابزار سوزن‌گیر در جراحی، به جراح این امکان را می‌دهد که سوزن‌های جراحی را به دقت و با کنترل کامل در بافت‌های بدن بیمار قرار دهد و برای دوخت و جمع کردن بافت‌ها از سوزن‌های جراحی استفاده کند. همچنین، استفاده صحیح از ابزار سوزن‌گیر در جراحی، به جراح این امکان را می‌دهد تا از خطرات احتمالی مانند شکستن سوزن‌ها در داخل بافت‌های بدن بیمار جلوگیری کند.

انواع سوزنگیر در جراحی:

سوزن‌گیر کلیپری (Clipper Needle Holder):

این نوع سوزن‌گیر برای نگهداری سوزن‌های بزرگ و قوی استفاده می‌شود. این سوزن‌گیر دارای دو قلاب برای نگهداری سوزن است و برای دوخت بافت‌های سخت و ضخیم مانند بافت‌های استخوانی و جراحی ارتوپدی استفاده می‌شود.

سوزن‌گیر بی‌قلاب (Non-locking Needle Holder):

در این نوع سوزن‌گیر، قلاب برای نگهداری سوزن وجود ندارد. به جای آن، دو برش کوچک در سوزن‌گیر قرار دارد تا سوزن در آن نگهداری شود. این نوع سوزن‌گیر برای دوخت بافت‌های نرم مانند بافت‌های پوستی و لثه استفاده می‌شود.

 سوزن‌گیر قلابدار (Locking Needle Holder):

این نوع سوزن‌گیر دارای قلاب برای نگهداری سوزن است و باعث می‌شود سوزن در حین جراحی نیز در موقعیت خود باقی بماند. این نوع سوزن‌گیر برای دوخت بافت‌های نرم و سخت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سوزن‌گیر رویانی (Right Angle Needle Holder):

این نوع سوزن‌گیر دارای شافتی است که به زاویه‌ای ۹۰ درجه از قسمت قلاب برای نگهداری سوزن برخوردار است. سوزن‌گیر رویانی برای دوخت بافت‌های داخلی مانند بافت‌های داخلی شکمی و قفسه سینه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در کل، ابزار سوزن‌گیر جراحی به عنوان یکی از ابزارهای مهم در جراحی، برای نگهداری و کنترل سوزن‌های جراحی در بافت‌های بدن بیمار، مورد استفاده قرار می‌گیرد و به جراح این امکان را می‌دهد تا دقت و کنترل کاملی در دوخت بافت‌های بدن بیمار داشته باشد.هر نوع سوزن‌گیر برای نگهداری و کنترل سوزن‌های جراحی در بافت‌های بدن بیمار به کار می‌رود و از آن برای دوخت بافت‌های نرم و سخت در عملیات‌های جراحی استفاده می‌شود.