هپارین لاک یا Heparin Lock یک لوازم مصرفی تجهیزات پزشکی است که برای حفظ دسترسی وریدی در بیماران استفاده می‌شود. این محصول به عنوان یک روش پیشگیری از تشکیل خونریزی و تشکیل لخته خون در وریدها و کاهش احتمال عفونت در محل وارد شدن وریدی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هپارین یک داروی ضد لخته‌ای است که به صورت وریدی به بیماران تجویز می‌شود. با تزریق هپارین به ورید بیمار، خونریزی و تشکیل لخته در محل ورود سرنگ و کاتتر به ورید بیمار کاهش می‌یابد و همچنین احتمال عفونت در محل ورود سرنگ و کاتتر نیز کاهش می‌یابد.

هپارین لاک یک نوع دستگاه است که دارای یک دریچه باز و بسته است. در هنگامی که کاتتر یا سرنگ وریدی وارد ورید بیمار می‌شود، داروی هپارین به صورت وریدی به بیمار تجویز می‌شود و سپس دریچه هپارین لاک بسته می‌شود تا از از دست رفتن دسترسی وریدی جلوگیری شود. در صورت نیاز به تزریق دارو یا مایعات به بیمار، دریچه هپارین لاک باز می‌شود و دارو یا مایعات به ورید بیمار تزریق می‌شود. پس از تزریق دارو یا مایعات، دریچه هپارین لاک دوباره بسته می‌شود.

استفاده از هپارین لاک برای حفظ دسترسی وریدی در بیماران بسیار مفید است و به کاهش خطر تشکیل لخته خون و خونریزی در محل ورود سرنگ و کاتتر و کاهش احتمال عفونت در محل ورود وریدی کمک می‌کند. به علاوه، این روش کم هزینه‌تر و آسان‌تر از روش‌های دیگر حفظ دسترسی وریدی است.

در کل، هپارین لاک یک لوازم مصرفی پزشکی مفید و ضروری برای حفظ دسترسی وریدی در بیماران است که به کاهش خطرات مربوط به تشکیل لخته خون، خونریزی و عفونت در محل ورود سرنگ و کاتتر کمک می‌کند.