ابزار هیسترومتر (histometer) یک ابزار اندازه‌گیری دقیق است که برای اندازه‌گیری ضخامت بافت‌های بیولوژیکی مانند بافت‌های سلولی، بافت‌های عصبی، بافت‌های عضلانی و غیره، استفاده می‌شود. این ابزار به صورت یک اسلاید شیشه‌ای با یک شبکه اندازه‌گیری شده و یک میکرومتر یا قرنیز دارای پیچ تنظیم است.

هیسترومتر به دلیل دقت بالا و قابلیت استفاده در محیط‌های بیولوژیکی، به عنوان یکی از ابزارهای اندازه‌گیری پرکاربرد در زمینه‌های زیست‌شناسی، پزشکی، و علوم پایه شناخته می‌شود. این ابزار به عنوان یکی از ابزارهای اندازه‌گیری دقیق در بررسی بافت‌های بیولوژیکی و مطالعه‌ی اثرات بیولوژیکی فعالیت‌های مختلف، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

روش کار با هیسترومتر به این صورت است که بافت مورد نظر با استفاده از روش‌های مختلفی مانند برش، اسلایس، یا تراشیدن به شکل نازک و یکنواخت در زیر میکروسکوپ قرار می‌گیرد. سپس هیسترومتر روی بافت قرار داده می‌شود تا اندازه‌گیری ضخامت بافت انجام شود. در این روش، بافت مورد نظر بین شبکه‌ی شیشه‌ای هیسترومتر قرار گرفته و با استفاده از میکرومتر یا قرنیز، ضخامت بافت اندازه‌گیری می‌شود.

هیسترومتر به دلیل دقت بالا و قابلیت استفاده در محیط‌های بیولوژیکی، به عنوان یکی از ابزارهای اندازه‌گیری مورد استفاده در محیط‌های تحقیقاتی و آزمایشگاهی شناخته می‌شود. همچنین، این ابزار به عنوان یکی از ابزارهای اندازه‌گیری مورد استفاده در صنایع مختلف نیز شناخته می‌شود. به عنوان مثال، در صنایع دارویی، هیسترومتر به دلیل دقت بالا، به عنوان یکی از ابزارهای اندازه‌گیری استفاده می‌شود.

در نهایت، باید گفت که هیسترومتر به دلیل دقت بالا، قابلیت استفاده در محیط‌های بیولوژیکی، و قابلیت حمل و نقل آسان، به عنوان یکی از ابزارهای اندازه‌گیری مورد استفاده در زمینه‌های زیست‌شناسی، پزشکی و علوم پایه شناخته می‌شود. این ابزار به دلیل دقت بالا و قابلیت استفاده در محیط‌های مختلف، به عنوان یکی از ابزارهای اندازه‌گیری پرکاربرد در صنایع مختلف نیز شناخته می‌شود.