گونيومترهای الکترونيکی (Electrogoniometers) ابزارهایی هستند که به کمک آنها می‌توان زوایای مختلف مفاصل بدن را اندازه گیری کرد. این ابزارها در فیزیوتراپی، برای ارزیابی حرکت و تحلیل زوایای مفاصل بدن استفاده می‌شوند. با استفاده از گونيومترهای الکترونيکی، می‌توان به صورت دقیق زاویه گشتاور مفصل را اندازه گیری کرده و اطلاعات لازم برای تشخیص و درمان مشکلات مفاصل را به دست آورد.

گونيومترهای الکترونيکی، شامل دو بخش اصلی هستند: سنسور زاویه‌ای و واحد پردازش داده. سنسور زاویه‌ای، به صورت مستقیم روی مفصل قرار می‌گیرد و زاویه گشتاور مفصل را اندازه گیری می‌کند. واحد پردازش داده، سیگنال‌هایی که توسط سنسور زاویه‌ای ارسال می‌شوند را دریافت کرده و آنها را به صورت دقیق ترسیم می‌کند. این دستگاه‌ها معمولاً با کامپیوتر و نرم افزارهای مخصوص به همراه عرضه می‌شوند که به کاربران امکان تجزیه و تحلیل داده‌های اندازه گیری شده را می‌دهد.

استفاده از گونيومترهای الکترونيکی در فیزیوتراپی، به دلیل دقت بالا، قابلیت اندازه گیری زوایای بیشتر و توانایی انجام اندازه گیری های تکراری برای مانیتورینگ و پیشرفت درمان، بسیار مفید است. همچنین، این ابزارها به فیزیوتراپیست‌ها کمک می‌کنند تا بهترین راهکارهای درمانی را برای مشکلات مفاصل پیدا کنند و بهبود فرایند درمان را تسریع کنند.

در کل، گونيومترهای الکترونيکی به عنوان یکی از ابزارهای مهم در وسایل فیزیوتراپی، برای ارزیابی حرکت و تحلیل زوایای مفاصل بدن استفاده می‌شوند. این ابزارها به فیزیوتراپیست‌ها کمک می‌کنند تا بهترین راهکارهای درمانی را برای مشکلات مفاصل پیدا کنند و بهبود فرایند درمان را تسریع کنند. برای استفاده درست از این ابزار، بهتر است با فیزیوتراپیست خود مشورت کنید و دستورالعمل‌های توصیه شده را رعایت کنید.