ردیوسر اندوسکوپی (Reducer Laparoscopy) یکی از تجهیزات مهم در جراحی‌های لاپاروسکوپی است که برای کاهش قطر دستگاه لاپاروسکوپی و افزایش دید پزشک در داخل شکم بیمار استفاده می‌شود. در واقع، این تجهیزات به عنوان یکی از ابزارهای اساسی در جراحی‌های لاپاروسکوپی، برای تأمین شرایط مناسب برای انجام جراحی از طریق دستگاه لاپاروسکوپی، استفاده می‌شود.

ردیوسر اندوسکوپی به صورت یک قطعه کوچک و استوانه‌ای طراحی شده است که به داخل دستگاه لاپاروسکوپی قرار می‌گیرد و باعث کاهش قطر دستگاه لاپاروسکوپی می‌شود. با تزریق گاز به داخل شکم بیمار و قرار دادن ردیوسر اندوسکوپی در دستگاه لاپاروسکوپی، فضای کاری برای پزشک افزایش می‌یابد و این امکان را به پزشک می‌دهد تا به سمت‌های مختلف شکم دسترسی داشته باشد و به راحتی جراحی کند.

ردیوسر اندوسکوپی دارای ویژگی‌های مختلفی است که از جمله آن‌ها می‌توان به کاهش وزن، استحکام بالا، قابلیت شستشوی آسان و قابلیت استفاده مجدد اشاره کرد. همچنین، معمولاً ردیوسر اندوسکوپی دارای قطرهای مختلفی است که به پزشک اجازه می‌دهد قطر دستگاه لاپاروسکوپی را به میزان مورد نظر کاهش دهد.

در کل، ردیوسر اندوسکوپی به عنوان یکی از تجهیزات اساسی در جراحی‌های لاپاروسکوپی، برای تأمین شرایط مناسب برای انجام جراحی از طریق دستگاه لاپاروسکوپی، استفاده می‌شود و باعث بهبود فرایند جراحی و بهبود دید پزشک در داخل شکم بیمار می‌شود.