محصولات مصرفی تنفسی و بیهوشی

نمایش 20 محصول از 213 محصول
نمایش 20 محصول از 213 محصول
دهانی یکبار مصرف آندوسکوپی برای لب و دندان ها
کد MEY-25063

دهانی یکبار مصرف آندوسکوپی برای لب و دندان ها

استعلام قیمت با ثبت درخواست
دهانی اسپیرومتری مدل پلاستیکی
کد MEY-27378

دهانی اسپیرومتری مدل پلاستیکی

استعلام قیمت با ثبت درخواست
دهانی اسپیرومتری مدل استوانه ای و مخروطی
کد MEY-29347

دهانی اسپیرومتری مدل استوانه ای و مخروطی

استعلام قیمت با ثبت درخواست
اسپیرومتری انگیزشی مدل Besmed
کد MEY-30311

اسپیرومتری انگیزشی مدل Besmed

استعلام قیمت با ثبت درخواست
آمبوبگ مدل ShineBall
کد MEY-27451

آمبوبگ مدل ShineBall

استعلام قیمت با ثبت درخواست
آمبوبگ PVC مدل اطفال
کد MEY-28572

آمبوبگ PVC مدل اطفال

استعلام قیمت با ثبت درخواست
آمبوبگ یکبار مصرف مدل Hudson RCI
کد MEY-28891

آمبوبگ یکبار مصرف مدل Hudson RCI

استعلام قیمت با ثبت درخواست
آمبوبگ مدل سیلیکونی
کد MEY-29238

آمبوبگ مدل سیلیکونی

استعلام قیمت با ثبت درخواست
آمبوبگ یکبارمصرف مدل PVC
کد MEY-29239

آمبوبگ یکبارمصرف مدل PVC

استعلام قیمت با ثبت درخواست
سیستم بیهوشی مپلسون
کد MEY-29748

سیستم بیهوشی مپلسون

استعلام قیمت با ثبت درخواست
قوزک بند لیگامانی الستیک
کد MEY-31113

قوزک بند لیگامانی الستیک

استعلام قیمت با ثبت درخواست
بگ رزرو آمبوبگ بیمارستانی 50 عددی
کد MEY-31308

بگ رزرو آمبوبگ بیمارستانی 50 عددی

استعلام قیمت با ثبت درخواست
رابط دیواری و گیره نگهدارنده آمبوبگ مدل 50 عددی
کد MEY-31309

رابط دیواری و گیره نگهدارنده آمبوبگ مدل 50 عددی

استعلام قیمت با ثبت درخواست
آمبوبگ سیلیکونی حجم متغیر نوزاد nVCM
کد MEY-31310

آمبوبگ سیلیکونی حجم متغیر نوزاد nVCM

استعلام قیمت با ثبت درخواست
رابط دائم مصرف پیپ ولو آمبوبگ 15 عددی
کد MEY-31311

رابط دائم مصرف پیپ ولو آمبوبگ 15 عددی

استعلام قیمت با ثبت درخواست
آمبوبگ سیلیکونی نوزاد نارس 20 و 50 میلی مدل (Pre-Mature)
کد MEY-31312

آمبوبگ سیلیکونی نوزاد نارس 20 و 50 میلی مدل (Pre-Mature)

استعلام قیمت با ثبت درخواست
رابط مانومتر فشارسنج آمبوبگ
کد MEY-31313

رابط مانومتر فشارسنج آمبوبگ

استعلام قیمت با ثبت درخواست
آمبوبگ قابل شستشو Dispo Bag
کد MEY-31314

آمبوبگ قابل شستشو Dispo Bag

استعلام قیمت با ثبت درخواست
آمبوبگ سیلیکونی یکبار مصرف پزشکی 12 عددی
کد MEY-31315

آمبوبگ سیلیکونی یکبار مصرف پزشکی 12 عددی

استعلام قیمت با ثبت درخواست