محصولات هولتر مانیتورینگ قلبی

نمایش 10 محصول از 10 محصول
نمایش 10 محصول از 10 محصول
هولتر مانیتورینگ قلبی دوازده کاناله مدل Walk400h
کد MEY-27241

هولتر مانیتورینگ قلبی دوازده کاناله مدل Walk400h

استعلام قیمت با ثبت درخواست
هولتر مانیتورینگ قلبی‌ 12کاناله مدل Walk400h
کد MEY-27242

هولتر مانیتورینگ قلبی‌ 12کاناله مدل Walk400h

استعلام قیمت با ثبت درخواست
هولتر مانیتورینگ قلبی سه کاناله مدل Click Holter
کد MEY-27243

هولتر مانیتورینگ قلبی سه کاناله مدل Click Holter

استعلام قیمت با ثبت درخواست
هولتر مانیتورینگ قلبی مدل سه و دوازده کاناله
کد MEY-27244

هولتر مانیتورینگ قلبی مدل سه و دوازده کاناله

استعلام قیمت با ثبت درخواست
هولتر ECG مدل LifeCard Cf
کد MEY-27254

هولتر ECG مدل LifeCard Cf

استعلام قیمت با ثبت درخواست
سیستم هولتر مانیتورینگ قلب
کد MEY-27776

سیستم هولتر مانیتورینگ قلب

استعلام قیمت با ثبت درخواست
دستگاه بازتوانی و توانبخشی قلب
کد MEY-27779

دستگاه بازتوانی و توانبخشی قلب

استعلام قیمت با ثبت درخواست
دستگاه هولتر ریتم مدل Click Holter
کد MEY-28302

دستگاه هولتر ریتم مدل Click Holter

استعلام قیمت با ثبت درخواست
دستگاه هولتر ریتم مدل Walk400h
کد MEY-28303

دستگاه هولتر ریتم مدل Walk400h

استعلام قیمت با ثبت درخواست
دستگاه هولتر ریتم مدل Cube Holter Software
کد MEY-28304

دستگاه هولتر ریتم مدل Cube Holter Software

استعلام قیمت با ثبت درخواست