لوله بیهوشی یا Endotracheal Tube (ETT) و مدار تنفسی یا Breathing-circuit، دو ابزار حیاتی در بخش‌های مختلف پزشکی، به ویژه در بخش‌های جراحی و مراقبت‌های ویژه (ICU) بکار می‌روند. این دو ابزار به صورت همزمان بکار می‌روند تا بیمارانی که باید به صورت مصنوعی تنفس کنند، هوای پاک و اکسیژن بگیرند و به درستی تنفس کنند.

لوله بیهوشی یک لوله نازک است که به طور معمول از طریق دهان بیمار وارد گلویی و درون تنفسی می‌شود و به ریه‌های بیمار ورود هوا را تأمین می‌کند. این لوله برای تأمین هوای کافی و اکسیژن به بیمار، استفاده می‌شود. همچنین، با استفاده از لوله بیهوشی، می‌توان داروهای بیهوشی و داروهای دیگر را به بیمار تزریق کرد.

مدار تنفسی یا Breathing-circuit شامل سیستمی از لوله‌ها، وسایل نظیر ماسک تنفسی، فیلتر هوای تنفسی، دستگاه تنفسی مصنوعی و سایر وسایل مورد نیاز برای تأمین هوای پاک و اکسیژن برای بیمار است. هدف اصلی از استفاده از مدار تنفسی، حفظ و تأمین تنفس بیماران است. با استفاده از مدار تنفسی، هوای پاک و اکسیژن به بیمار تأمین می‌شود و دستگاه تنفسی مصنوعی برای تأمین تنفس بیمار در صورت نیاز به کار می‌رود.

استفاده از لوله بیهوشی و مدار تنفسی به ویژه در بیمارانی که نیاز به تنفس مصنوعی دارند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این ابزارها به دلیل قدرتمند بودن وسایلی که در آن‌ها استفاده می‌شود، می‌توانند نقش مهمی در بهبود وضعیت بیماران و افزایش شانس بقای آن‌ها داشته باشند.