سردخانه بیمارستانی (Hospital Morgue) یک بخش از بیمارستان است که معمولاً برای نگهداری جسد بیماران در صورت فوت آن‌ها به کار می‌رود. این بخش به عنوان یکی از بخش‌های ضروری در بیمارستان‌ها به شمار می‌رود و در بسیاری از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی وجود دارد.

 

سردخانه بیمارستانی معمولاً دارای تجهیزاتی است که به نگهداری جسد بیماران کمک می‌کند. این تجهیزات شامل:

سیستم خنک‌کننده: سردخانه بیمارستانی دارای یک سیستم خنک‌کننده است که به کمک آن می‌توان جسد بیمار را در دمای مناسب نگه داشت.

قفل‌ها و سیستم امنیتی: سردخانه بیمارستانی دارای قفل‌ها و سیستم امنیتی است که از نفوذ افراد غیرمجاز به داخل سردخانه جلوگیری می‌کند.

تجهیزات بهداشتی: سردخانه بیمارستانی دارای تجهیزات بهداشتی است که از پخش بیماری‌ها و آلودگی به دیگر جسدها جلوگیری می‌کند.

تجهیزات جانبی: سردخانه بیمارستانی دارای تجهیزات جانبی مانند تجهیزات حمل و نقل جسد و تجهیزات برش جسد می‌باشد.

دستگاه‌های شستشو: برای شستشوی جسد بیماران، در سردخانه بیمارستانی دستگاه‌های شستشو نیز وجود دارد.

فضای کافی: سردخانه بیمارستانی باید دارای فضای کافی برای نگهداری جسد بیماران باشد.

 

در کل، سردخانه بیمارستانی یکی از بخش‌های حیاتی در بیمارستان‌ها است که به نگهداری جسد بیماران پس از فوت آن‌ها می‌پردازد. به عنوان یک بخش اصلی در بیمارستان‌ها، سردخانه بیمارستانی باید تجهیزات ضروری و دستگاه‌های کافی برای نگهداری جسد بیماران را داشته باشد.