تونینگ فورک (Tuning fork) یا همان دیاپازون یک ابزار پزشکی است که برای ارزیابی شنوایی و تشخیص برخی اختلالات شنوایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار شامل یک قطعه فلزی است که شبیه به یک چوبک با فرکانس صدای ثابت است و با ضربه زدن به آن، صدا تولید می‌شود. تونینگ فورک برای بررسی توانایی شنوایی و همچنین برای تشخیص برخی اختلالات شنوایی مانند ناشنوایی عصبی، ناشنوایی هم‌زمان و نوار شنوایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در آزمون تونینگ فورک، دیاپازون پزشکی به صورتی که پره‌های فلزی آن به سمت بالا باشد، با یک ضربه سخت به یک سطح سخت ضربه می‌زنند. سپس تونینگ فورک در نزدیکی گوش بیمار قرار می‌گیرد و به صورت دقیق بررسی می‌شود که آیا بیمار قادر به شنیدن صدای تولید شده توسط تونینگ فورک است یا خیر. اگر بیمار قادر به شنیدن صدای تونینگ فورک باشد، پزشک می‌تواند با اندازه‌گیری زمانی که بیمار قادر به شنیدن صدای تونینگ فورک است، از توانایی شنوایی بیمار برای فرکانس‌های مختلف صدا، استنباط بگیرد.

همچنین، دیاپازون پزشکی در آزمون‌هایی برای ارزیابی تعادل و هماهنگی حرکات بدنی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این آزمون، تونینگ فورک را در دو طرف بدن بیمار قرار می‌دهند و سپس بیمار باید با دستان خود تلاش کند تا تونینگ فورک را به صورت همزمان در دو طرف بدن در حرکت بیاورد که این کار برای ارزیابی تعادل و هماهنگی حرکات بدنی و عضلات استفاده می‌شود.

در کل، دیاپازون پزشکی یک ابزار پزشکی مفید برای ارزیابی شنوایی و تشخیص برخی اختلالات شنوایی و همچنین برای ارزیابی تعادل و هماهنگی حرکات بدنی استفاده می‌شود.