محصولات دستگاه آب مقطر گیری

نمایش 16 محصول از 16 محصول
نمایش 16 محصول از 16 محصول
آب مقطر گیری 3 لیتر در ساعت مدل کندانسور شیشه ای
کد MEY-27032

آب مقطر گیری 3 لیتر در ساعت مدل کندانسور شیشه ای

استعلام قیمت با ثبت درخواست
دیونایزر مدل فوق خالص
کد MEY-29434

دیونایزر مدل فوق خالص

استعلام قیمت با ثبت درخواست
دیونایزر آزمایشگاهی
کد MEY-29533

دیونایزر آزمایشگاهی

استعلام قیمت با ثبت درخواست
آب مقطر گیری آزمایشگاهی
کد MEY-29542

آب مقطر گیری آزمایشگاهی

استعلام قیمت با ثبت درخواست
کجلدال آزمایشگاهی مدل دستی
کد MEY-29586

کجلدال آزمایشگاهی مدل دستی

استعلام قیمت با ثبت درخواست
آب مقطر مدل آویسا 5 لیتری
کد MEY-30476

آب مقطر مدل آویسا 5 لیتری

استعلام قیمت با ثبت درخواست
آب مقطر هیبریدو
کد MEY-31049

آب مقطر هیبریدو

استعلام قیمت با ثبت درخواست
سیستم آب RO مدل ATI-RO
کد MEY-31413

سیستم آب RO مدل ATI-RO

استعلام قیمت با ثبت درخواست
آب خالص ساز با قابلیت اتصال به سیستم پیش تصفیه
کد MEY-31491

آب خالص ساز با قابلیت اتصال به سیستم پیش تصفیه

استعلام قیمت با ثبت درخواست
دستگاه آب مقطرگیری آزمایشگاهی 2 تا 12 لیتری
کد MEY-31507

دستگاه آب مقطرگیری آزمایشگاهی 2 تا 12 لیتری

استعلام قیمت با ثبت درخواست
آب مقطر گیری یک بار تقطیر 4 لیتر در یک ساعت V1002
کد mp-20571

آب مقطر گیری یک بار تقطیر 4 لیتر در یک ساعت V1002

استعلام قیمت با ثبت درخواست
آب مقطر‌گیری یک بار تقطیر 8 لیتر در یک ساعت V1004
کد mp-20572

آب مقطر‌گیری یک بار تقطیر 8 لیتر در یک ساعت V1004

استعلام قیمت با ثبت درخواست
دستگاه آب مقطرگیری 4و8و12 لیتری دوبار تقطیر در 1ساعت
کد mp-20573

دستگاه آب مقطرگیری 4و8و12 لیتری دوبار تقطیر در 1ساعت

استعلام قیمت با ثبت درخواست
آب مقطرگیری 12 لیتر در ساعت یک بار تقطیر مدل V1006
کد mp-20574

آب مقطرگیری 12 لیتر در ساعت یک بار تقطیر مدل V1006

استعلام قیمت با ثبت درخواست
آب مقطرگیری 8 لیتر در ساعت یک بار تقطیر V1005
کد mp-20576

آب مقطرگیری 8 لیتر در ساعت یک بار تقطیر V1005

استعلام قیمت با ثبت درخواست