محصولات انواع کاتترهای عمومی

نمایش 13 محصول از 13 محصول
نمایش 13 محصول از 13 محصول
سوند حالب مدل سوپا
کد MEY-27887

سوند حالب مدل سوپا

استعلام قیمت با ثبت درخواست
درن کاروگیت سیلیکونی مدل سوپا
کد MEY-27941

درن کاروگیت سیلیکونی مدل سوپا

استعلام قیمت با ثبت درخواست
درن پن رز ضد حساسیت مدل سوپا
کد MEY-27942

درن پن رز ضد حساسیت مدل سوپا

استعلام قیمت با ثبت درخواست
درن تی تیوب مدل سوپا
کد MEY-27943

درن تی تیوب مدل سوپا

استعلام قیمت با ثبت درخواست
کتتر همودیالیز مدل موقتی
کد MEY-28878

کتتر همودیالیز مدل موقتی

استعلام قیمت با ثبت درخواست
بالون پمپ مدل AtouCat2Wave
کد MEY-28879

بالون پمپ مدل AtouCat2Wave

استعلام قیمت با ثبت درخواست
کتتر تروما
کد MEY-28881

کتتر تروما

استعلام قیمت با ثبت درخواست
کتتر مونت  دارای سه نوع لوله اتصال
کد MEY-29664

کتتر مونت دارای سه نوع لوله اتصال

استعلام قیمت با ثبت درخواست
کانول داخل وریدی
کد MEY-30070

کانول داخل وریدی

استعلام قیمت با ثبت درخواست
کاتتر مانت بیمارستانی مدل Besmed
کد MEY-30308

کاتتر مانت بیمارستانی مدل Besmed

استعلام قیمت با ثبت درخواست
كتتر PICC پزشکی بیمارستانی
کد MEY-31362

كتتر PICC پزشکی بیمارستانی

استعلام قیمت با ثبت درخواست
کتتر ورید مرکزی محیطی
کد MEY-31363

کتتر ورید مرکزی محیطی

استعلام قیمت با ثبت درخواست
کتتر ورید مرکزی CVC بیمارستانی
کد MEY-31364

کتتر ورید مرکزی CVC بیمارستانی

استعلام قیمت با ثبت درخواست