محصولات چراغ اتاق عمل

نمایش 10 محصول از 10 محصول
نمایش 10 محصول از 10 محصول
چراغ اتاق عمل مدل Luminous LED5
کد MEY-25264

چراغ اتاق عمل مدل Luminous LED5

استعلام قیمت با ثبت درخواست
چراغ جراحی پرتابل سه شعله هالوژن مدل L3
کد MEY-26607

چراغ جراحی پرتابل سه شعله هالوژن مدل L3

استعلام قیمت با ثبت درخواست
چراغ جراحی اتاق عمل سه شعله مدل ال ای دی L3
کد MEY-26617

چراغ جراحی اتاق عمل سه شعله مدل ال ای دی L3

استعلام قیمت با ثبت درخواست
چراغ جراحی اتاق عمل تک شعله مدل هالوژن L1
کد MEY-26618

چراغ جراحی اتاق عمل تک شعله مدل هالوژن L1

استعلام قیمت با ثبت درخواست
چراغ جراحی تک شعله مدل L1 LED
کد MEY-26654

چراغ جراحی تک شعله مدل L1 LED

استعلام قیمت با ثبت درخواست
چراغ جراحی مدل BS 8000
کد MEY-26724

چراغ جراحی مدل BS 8000

استعلام قیمت با ثبت درخواست
چراغ اتاق عمل مدل یک، دو و سه شعله
کد MEY-26740

چراغ اتاق عمل مدل یک، دو و سه شعله

استعلام قیمت با ثبت درخواست
چراغ جراحی دو شعله مدل LED L2
کد MEY-27336

چراغ جراحی دو شعله مدل LED L2

استعلام قیمت با ثبت درخواست
چراغ جراحی دو شعله مدل هالوژن L2
کد MEY-27337

چراغ جراحی دو شعله مدل هالوژن L2

استعلام قیمت با ثبت درخواست
چراغ هشدار اشعه ایکس
کد MEY-29537

چراغ هشدار اشعه ایکس

استعلام قیمت با ثبت درخواست