رترکتور

نمایش 20 محصول از 229 محصول
نمایش 20 محصول از 229 محصول

رتراکتور یکی از ابزارهای پزشکی است که در جراحی‌های مختلف برای جداسازی بافت‌ها و ایجاد دسترسی به مناطق عمیق بدن بیماران استفاده می‌شود. این ابزار با استفاده از فشار هوا، بافت‌ها را از محل قرارگیری خود جدا می‌کند و برای دسترسی به مناطق عمیق تر بدن بیماران استفاده می‌شود.

انواع رتراکتور:

رتراکتور ثابت:

این نوع رتراکتور دارای یک محور ثابت است که به دیوار بدن بیمار متصل می‌شود. این نوع رتراکتور بیشتر در جراحی‌های ارتوپدی و اسپاینال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رتراکتور متغیر:

این نوع رتراکتور دارای یک محور قابل تنظیم است که به دیوار بدن بیمار متصل می‌شود. این نوع رتراکتور بیشتر در جراحی‌های قلبی، عروقی و مغزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اکارتور زنان:

این نوع رتراکتور برای دسترسی به مناطق عمیق داخل رحم در جراحی‌های زایمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کاربردهای رتراکتور:

رتراکتور در جراحی‌های مختلف مانند جراحی قلبی، عروقی، مغزی، ارتوپدی و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد. با استفاده از این ابزار، جراحان می‌توانند به مناطق عمیقتر بدن بیمار دسترسی پیدا کنند، بافت‌ها را جدا کنند و جراحی را به طور دقیق و موثرتری انجام دهند.

طرز استفاده در بیمارستان:

جراحان برای استفاده از رتراکتور باید با دقت و مهارت کافی، از این ابزار استفاده کنند. قبل از استفاده از رتراکتور، باید به دقت و مهارت از تکنیک‌های مناسب برای استفاده از این ابزار آگاهی داشته باشند. همچنین، باید از انواع مختلف رتراکتور‌ها آگاهی داشته باشند و در هنگام انتخاب رتراکتور مناسب برای جراحی‌های مختلف، با دقت و مهارت اقدام کنند.

بطور کلی، رتراکتور به عنوان یکی از ابزارهای مهم در جراحی‌های بیمارستانی و پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. جراحان باید با انواع مختلف رتراکتور‌ها آشنا باشند و در هنگام استفاده از این ابزار، با دقت و مهارت از آن استفاده کنند تا بهترین نتیجه را برای بیماران به ارمغان آورند.