محصولات دوختن و بخیه

نمایش 20 محصول از 35 محصول
نمایش 20 محصول از 35 محصول
سوزنگیر-کرایل وود مدل Crile-Wood
کد MEY-25574

سوزنگیر-کرایل وود مدل Crile-Wood

استعلام قیمت با ثبت درخواست
سوزنگیر میکروفنری کاستروویجو مدل صاف-بدون آج
کد MEY-25589

سوزنگیر میکروفنری کاستروویجو مدل صاف-بدون آج

استعلام قیمت با ثبت درخواست
سوزنگیر میکروفنری دسته گرد مدل Arruga
کد MEY-25592

سوزنگیر میکروفنری دسته گرد مدل Arruga

استعلام قیمت با ثبت درخواست
سوزنگیر پاکستانی
کد MEY-27980

سوزنگیر پاکستانی

استعلام قیمت با ثبت درخواست
سوزنگیر متیو پاکستانی
کد MEY-28029

سوزنگیر متیو پاکستانی

استعلام قیمت با ثبت درخواست
استپلر خطی برشی برند Panther
کد MEY-28243

استپلر خطی برشی برند Panther

استعلام قیمت با ثبت درخواست
استپلر خطی با کارتریج آبی/سبز
کد MEY-28244

استپلر خطی با کارتریج آبی/سبز

استعلام قیمت با ثبت درخواست
استپلر حلقوی
کد MEY-28245

استپلر حلقوی

استعلام قیمت با ثبت درخواست
استپلر اندو برند Panther
کد MEY-28246

استپلر اندو برند Panther

استعلام قیمت با ثبت درخواست
کارتریج استپلر خطی سبز / آبی
کد MEY-28247

کارتریج استپلر خطی سبز / آبی

استعلام قیمت با ثبت درخواست
کارتریج استپلر خطی برشی سبز/ آبی
کد MEY-28248

کارتریج استپلر خطی برشی سبز/ آبی

استعلام قیمت با ثبت درخواست
کارتریج استپلر اندو
کد MEY-28249

کارتریج استپلر اندو

استعلام قیمت با ثبت درخواست
استپلر هموروئید
کد MEY-28250

استپلر هموروئید

استعلام قیمت با ثبت درخواست
ریموور دائم استپلر پوستی
کد MEY-28252

ریموور دائم استپلر پوستی

استعلام قیمت با ثبت درخواست
استپلر پوستی ۳۵W
کد MEY-28253

استپلر پوستی ۳۵W

استعلام قیمت با ثبت درخواست
استپلر حلقوی هموروئید یکبار مصرف
کد MEY-29761

استپلر حلقوی هموروئید یکبار مصرف

استعلام قیمت با ثبت درخواست
استپلر حلقوى یک بار مصرف نوع c
کد MEY-29762

استپلر حلقوى یک بار مصرف نوع c

استعلام قیمت با ثبت درخواست
استپلر یکبار‌مصرف حلقوی
کد MEY-29763

استپلر یکبار‌مصرف حلقوی

استعلام قیمت با ثبت درخواست