استوانه مدرج یا مزور، یک ظرف شیشه‌ای یا پلاستیکی است که برای اندازه‌گیری حجم مایعات استفاده می‌شود. این استوانه‌ها دارای یک مقیاس درجه‌بندی هستند که به کاربر اجازه می‌دهد تا حجم مایع را با دقت اندازه‌گیری کند.

استوانه مدرج در انواع مختلفی موجود است که هر کدام برای یک کاربرد خاص طراحی شده‌اند. برخی از انواع رایج استوانه مدرج عبارتند از:

  • استوانه مدرج ساده: این استوانه‌ها دارای یک مقیاس درجه‌بندی ساده هستند که از طریق آن می‌توان حجم مایع را به صورت یک رقم قابل توجه اندازه‌گیری کرد.
  • استوانه مدرج دوتایی: این استوانه‌ها دارای دو مقیاس درجه‌بندی هستند که از طریق آن می‌توان حجم مایع را به صورت دو رقم قابل توجه اندازه‌گیری کرد.
  • استوانه مدرج چندتایی: این استوانه‌ها دارای چندین مقیاس درجه‌بندی هستند که از طریق آن می‌توان حجم مایع را به صورت چند رقم قابل توجه اندازه‌گیری کرد.

استوانه مدرج باید به صورت ایمن و موثر استفاده شود. برای اندازه‌گیری حجم مایع با استوانه مدرج، باید مراحل زیر را دنبال کنید:

  1. استوانه مدرج را با آب یا مایع دیگری که می‌خواهید اندازه‌گیری کنید، پر کنید.
  2. سطح مایع را با چشم یا با استفاده از یک خط کش کوچک تراز کنید.
  3. مقدار مایع را از روی مقیاس درجه‌بندی استوانه مدرج بخوانید.

در اینجا برخی از نکات مهم در مورد استفاده از استوانه مدرج آورده شده است:

  • استوانه مدرج را باید تمیز و خشک نگه دارید.
  • استوانه مدرج را باید به صورت ایمن و محکم در دست بگیرید.
  • استوانه مدرج را نباید با مواد شیمیایی خورنده یا سمی پر کنید.

استوانه مدرج یک ابزار مهم در آزمایشگاه‌ها و سایر محیط‌های علمی است. این استوانه‌ها برای اندازه‌گیری حجم مایعات در آزمایش‌های علمی، پزشکی و صنعتی استفاده می‌شوند.