محصولات لوازم مدیریت نمونه آزمایشگاهی

نمایش 20 محصول از 214 محصول
نمایش 20 محصول از 214 محصول
کول رک فالکون 9 حفره‌ای
کد MEY-20487

کول رک فالکون 9 حفره‌ای

استعلام قیمت با ثبت درخواست
فایل لام آزمایشگاهی 200 عددی pip
کد MEY-25954

فایل لام آزمایشگاهی 200 عددی pip

استعلام قیمت با ثبت درخواست
فایل تیشوکاست آزمایشگاهی 1512 عددی PIP
کد MEY-25955

فایل تیشوکاست آزمایشگاهی 1512 عددی PIP

استعلام قیمت با ثبت درخواست
فایل بلوک آزمایشگاهی 500 عددی PIP
کد MEY-25956

فایل بلوک آزمایشگاهی 500 عددی PIP

استعلام قیمت با ثبت درخواست
تک رک میکروتیوب 2 طرفه آزمایشگاهی
کد MEY-25970

تک رک میکروتیوب 2 طرفه آزمایشگاهی

استعلام قیمت با ثبت درخواست
تک رک کرایو آزمایشگاهی PIP
کد MEY-25971

تک رک کرایو آزمایشگاهی PIP

استعلام قیمت با ثبت درخواست
جا‌لوله‌ای‌ اپندورف 100 خانه آزمایشگاهی PIP
کد MEY-25974

جا‌لوله‌ای‌ اپندورف 100 خانه آزمایشگاهی PIP

استعلام قیمت با ثبت درخواست
رک حمل نمونه
کد MEY-25975

رک حمل نمونه

استعلام قیمت با ثبت درخواست
جالوله‌ای ساده آزمایشگاهی 90,60,40,21 خانه PIP
کد MEY-25976

جالوله‌ای ساده آزمایشگاهی 90,60,40,21 خانه PIP

استعلام قیمت با ثبت درخواست
جالوله رک مگامیکس 216 و 150 خانه آزمایشگاهی pip
کد MEY-25977

جالوله رک مگامیکس 216 و 150 خانه آزمایشگاهی pip

استعلام قیمت با ثبت درخواست
جالوله‌ای مولتی رک آزمایشگاهی PIP
کد MEY-25978

جالوله‌ای مولتی رک آزمایشگاهی PIP

استعلام قیمت با ثبت درخواست
جا لوله آزمایشگاهی 18 خانه pip
کد MEY-25979

جا لوله آزمایشگاهی 18 خانه pip

استعلام قیمت با ثبت درخواست
رک پازلی 4 عددی آزمایشگاهی pip
کد MEY-25980

رک پازلی 4 عددی آزمایشگاهی pip

استعلام قیمت با ثبت درخواست
رک آزمایشگاهی
کد MEY-25981

رک آزمایشگاهی

استعلام قیمت با ثبت درخواست
جالوله پلاستیکی آزمایشگاهی مدل یونیورسال ۲
کد MEY-25982

جالوله پلاستیکی آزمایشگاهی مدل یونیورسال ۲

استعلام قیمت با ثبت درخواست
رک جالوله‌ای فالکون 28 و 50 خانه آزمایشگاهی
کد MEY-25983

رک جالوله‌ای فالکون 28 و 50 خانه آزمایشگاهی

استعلام قیمت با ثبت درخواست
رک نگهدارنده لوله مخروطی 25 خانه PIP
کد MEY-25984

رک نگهدارنده لوله مخروطی 25 خانه PIP

استعلام قیمت با ثبت درخواست
کول رک فالکون 8 حفره‌ای
کد MEY-20489

کول رک فالکون 8 حفره‌ای

استعلام قیمت با ثبت درخواست
کول رک فالکون 5 حفره‌ای
کد MEY-20488

کول رک فالکون 5 حفره‌ای

استعلام قیمت با ثبت درخواست
رک 5 سمپلر
کد MEY-20484

رک 5 سمپلر

استعلام قیمت با ثبت درخواست