محصولات دستگاه دیالیز

نمایش 3 محصول از 3 محصول
نمایش 3 محصول از 3 محصول
صافی دیالیز مدل Low Flux
کد MEY-30262

صافی دیالیز مدل Low Flux

استعلام قیمت با ثبت درخواست
صافی دیالیز مدل High Flux
کد MEY-30263

صافی دیالیز مدل High Flux

استعلام قیمت با ثبت درخواست
دستگاه همودیالیز مدل DSD-50
کد MEY-31095

دستگاه همودیالیز مدل DSD-50

استعلام قیمت با ثبت درخواست