تست مونوفیلامنت تشخیصی یک آزمایش ساده است که برای ارزیابی حس لامسه در پاها استفاده می‌شود. این تست برای تشخیص نوروپاتی محیطی، یک بیماری که بر اعصاب محیطی بدن تأثیر می‌گذارد، استفاده می‌شود.

در آزمایش مونوفیلامنت، یک تکه سیم نازک و محکم به نام منوفیلامنت به پاها فشار داده می‌شود. بیمار باید بگوید که آیا می‌تواند منوفیلامنت را احساس کند یا خیر. اگر بیمار منوفیلامنت را احساس نکند، این می‌تواند نشانه‌ای از نوروپاتی محیطی باشد.

منوفیلامنت‌های مختلفی با ضخامت‌های مختلف وجود دارد. ضخامت منوفیلامنت مورد استفاده در آزمایش منوفیلامنت با توجه به سن و سلامت کلی بیمار تعیین می‌شود.

آزمایش مونوفیلامنت یک آزمایش ساده و بی‌خطر است که می‌تواند به تشخیص نوروپاتی محیطی کمک کند.

در اینجا برخی از نکات مهم در مورد آزمایش منوفیلامنت آورده شده است:

  • آزمایش باید در یک اتاق آرام و گرم انجام شود.
  • آزمایش باید توسط یک متخصص مراقبت‌های بهداشتی واجد شرایط انجام شود.
  • آزمایش باید در هر دو پا انجام شود.

آزمایش مونوفیلامنت یک آزمایش مهم برای تشخیص نوروپاتی محیطی است. با تشخیص زودهنگام نوروپاتی محیطی، می‌توان از عوارض جدی مانند عفونت، زخم و درد مزمن جلوگیری کرد.