محصولات دستگاه‌های قلب و عروق

نمایش 20 محصول از 128 محصول
نمایش 20 محصول از 128 محصول
دستگاه نوارقلب تک کاناله ایرانی یاشام 110
کد MEY-25060

دستگاه نوارقلب تک کاناله ایرانی یاشام 110

استعلام قیمت با ثبت درخواست
دستگاه نوار قلب شش کاناله ایرانی مدل یاشام 635
کد MEY-25061

دستگاه نوار قلب شش کاناله ایرانی مدل یاشام 635

استعلام قیمت با ثبت درخواست
دستگاه الکتروکاردیوگراف سه کاناله ایرانی یاشام 310
کد MEY-25062

دستگاه الکتروکاردیوگراف سه کاناله ایرانی یاشام 310

استعلام قیمت با ثبت درخواست
دستگاه نوارقلب 12 کاناله مدل البرز 2000
کد MEY-25215

دستگاه نوارقلب 12 کاناله مدل البرز 2000

استعلام قیمت با ثبت درخواست
دستگاه نوار قلب Bionet بایونت 12 کاناله مدل Cardio7
کد MEY-25219

دستگاه نوار قلب Bionet بایونت 12 کاناله مدل Cardio7

استعلام قیمت با ثبت درخواست
دستگاه نوار قلب 12 کاناله مدل Cardio 2000
کد MEY-25220

دستگاه نوار قلب 12 کاناله مدل Cardio 2000

استعلام قیمت با ثبت درخواست
دستگاه الکتروکاردیوگراف مدل 3 کاناله | negar A80
کد MEY-26523

دستگاه الکتروکاردیوگراف مدل 3 کاناله | negar A80

استعلام قیمت با ثبت درخواست
دستگاه الکتروکاردیوگراف مدل 6 کاناله|negar A110
کد MEY-26525

دستگاه الکتروکاردیوگراف مدل 6 کاناله|negar A110

استعلام قیمت با ثبت درخواست
دستگاه الکتروکاردیوگراف با تکنولوژیWiFi مدل DG 7000
کد MEY-27125

دستگاه الکتروکاردیوگراف با تکنولوژیWiFi مدل DG 7000

استعلام قیمت با ثبت درخواست
دستگاه الکتروکاردیوگراف مدل دوازده کاناله USB
کد MEY-27126

دستگاه الکتروکاردیوگراف مدل دوازده کاناله USB

استعلام قیمت با ثبت درخواست
الکتروکاردیوگراف مدل DENA 650
کد MEY-27196

الکتروکاردیوگراف مدل DENA 650

استعلام قیمت با ثبت درخواست
دستگاه نوار قلب 3 کاناله ایرانی سعادت DENA 350
کد MEY-27197

دستگاه نوار قلب 3 کاناله ایرانی سعادت DENA 350

استعلام قیمت با ثبت درخواست
الکتروکاردیوگراف 12 کاناله مدل ar2100 View bt
کد MEY-27212

الکتروکاردیوگراف 12 کاناله مدل ar2100 View bt

استعلام قیمت با ثبت درخواست
الکتروکاردیوگراف دوازده کاناله مدل DC-1200
کد MEY-27213

الکتروکاردیوگراف دوازده کاناله مدل DC-1200

استعلام قیمت با ثبت درخواست
الکتروکاردیوگراف شش کاناله مدل ar 1200 View bt
کد MEY-27214

الکتروکاردیوگراف شش کاناله مدل ar 1200 View bt

استعلام قیمت با ثبت درخواست
الکتروکاردیوگراف 12 کاناله مدل DC-1200B
کد MEY-27216

الکتروکاردیوگراف 12 کاناله مدل DC-1200B

استعلام قیمت با ثبت درخواست
الکتروکاردیوگراف شش کاناله مدل DC-600
کد MEY-27217

الکتروکاردیوگراف شش کاناله مدل DC-600

استعلام قیمت با ثبت درخواست
دستگاه ecg ایرانی 3 کاناله مدل DC-300
کد MEY-27218

دستگاه ecg ایرانی 3 کاناله مدل DC-300

استعلام قیمت با ثبت درخواست
دستگاه نوار قلب 1 کاناله DC-100
کد MEY-27219

دستگاه نوار قلب 1 کاناله DC-100

استعلام قیمت با ثبت درخواست