محصولات ست تزریق خون

نمایش 9 محصول از 9 محصول
نمایش 9 محصول از 9 محصول
ست خون با سرسوزن سوپا
کد MEY-27807

ست خون با سرسوزن سوپا

استعلام قیمت با ثبت درخواست
ست خون دو راه سوپا
کد MEY-27808

ست خون دو راه سوپا

استعلام قیمت با ثبت درخواست
ترانسفرست با سرسوزن مدل سوپا
کد MEY-27813

ترانسفرست با سرسوزن مدل سوپا

استعلام قیمت با ثبت درخواست
ست تزریق خون
کد MEY-28428

ست تزریق خون

استعلام قیمت با ثبت درخواست
ست خون استریل شده
کد MEY-29524

ست خون استریل شده

استعلام قیمت با ثبت درخواست
ست خون
کد MEY-29857

ست خون

استعلام قیمت با ثبت درخواست
ست تزریق مدل داخل وریدی
کد MEY-30078

ست تزریق مدل داخل وریدی

استعلام قیمت با ثبت درخواست
ست تزریق خون مدل BT SET
کد MEY-30079

ست تزریق خون مدل BT SET

استعلام قیمت با ثبت درخواست
ست تزریق خون یکبار مصرف
کد MEY-30281

ست تزریق خون یکبار مصرف

استعلام قیمت با ثبت درخواست