تیشو پروسسر (Tissue Processor) یک دستگاه اساسی در آزمایشگاه های پاتولوژی است که برای پردازش نمونه های بافتی برای تهیه برش های بیوپسی و تشخیص بیماری ها استفاده می‌شود. این دستگاه به صورت یک دستگاه خودکار عمل می‌کند و نمونه های بافتی را از مراحل تثبیت و غرق کردن در فرایند رویشی گذرانده و در نهایت آن‌ها را برای برش و بررسی تحت میکروسکوپ آماده می‌کند.

تیشو پروسسر در فرآیند تهیه برش های بافتی برای تشخیص بیماری‌های مختلف مانند سرطان، عفونت‌های باکتریایی و ویروسی، بیماری‌های ایمنی‌ای و غیره بسیار مهم است. این دستگاه با استفاده از مواد شیمیایی و فرایند رویشی، نمونه های بافتی را از مرحله تثبیت شده تا مرحله آماده سازی برش تحت کنترل قرار می‌دهد.

فرایند کار تیشو پروسسر به صورت خودکار انجام می‌شود و شامل چند مرحله است. در مرحله اول، نمونه های بافتی به مواد تثبیت کننده مثل فرمالین افزوده می‌شوند تا بافت ثابت شود. سپس، در مرحله دوم، نمونه ها به محیط الکلی انتقال داده و در مرحله سوم، در محیط غرق کننده قرار می‌گیرند تا رویشی صورت گیرد. در مراحل بعدی، نمونه ها در محیط پرچرب کننده و محیط رزینی قرار می‌گیرند تا به صورت خوبی نفوذ کنند و در نهایت، در محیط پارافینی جهت برش و بررسی تحت میکروسکوپ آماده می‌شوند.

در کاربردهای پزشکی، تیشو پروسسر به عنوان یک دستگاه حیاتی در تشخیص بیماری‌های بافتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دستگاه به کمک فرایندهای خودکار، نمونه‌های بافتی را به صورت دقیق و کنترل شده تهیه و در نهایت برای برش و بررسی تحت میکروسکوپ آماده می‌کند. با استفاده از تیشو پروسسر، می‌توان نمونه های بافتی را به صورت سریع و دقیق پردازش کرد و برای تشخیص بیماری ها و تعیین درمان مناسب، برش های بیوپسی تهیه کرد.

در کل، تیشو پروسسر یک دستگاه حیاتی در آزمایشگاه های پاتولوژی است که برای پردازش نمونه های بافتی برای تهیه برش های بیوپسی و تشخیص بیماری ها استفاده می‌شود. این دستگاه با استفاده از فرایندهای خودکار و کنترل شده، نمونه های بافتی را از مراحل تثبیت و غرق کردن در فرایند رویشی گذرانده و در نهایت آن‌ها را برای برش و بررسی تحت میکروسکوپ آماده می‌کند. این دستگاه در تشخیص بیماری‌های بافتی مانند سرطان، عفونت‌های باکتریایی و ویروسی، بیماری‌های ایمنی‌ای و غیره بسیار موثر است و به کمک فرایندهای خودکار، نمونه‌های بافتی را به صورت دقیق و کنترل شدهتهیه و در نهایت برای برش و بررسی تحت میکروسکوپ آماده می‌کند.

 

تیشو پروسسر دارای مراحل مختلفی است که به صورت خودکار انجام می‌شود و با استفاده از مواد شیمیایی و فرایند رویشی، نمونه های بافتی را از مرحله تثبیت شده تا مرحله آماده سازی برش تحت کنترل قرار می‌دهد. استفاده از تیشو پروسسر در تشخیص بیماری‌های بافتی، می‌تواند بهبود بخشیده و دقت بیشتری در تشخیص بیماری و تعیین درمان مناسب برای بیماران را به ارمغان بیاورد.