سوزن‌گیر (Endoscope-needle-holder) یکی از تجهیزات مهم در جراحی‌های درون بینی اندوسکوپی است که به پزشکان اجازه می‌دهد تا در طول فرایند جراحی، سوزن‌های جراحی را با دقت و صحت بیشتری در محل نیازمندی‌های جراحی قرار دهند. این تجهیز، با استفاده از یک سری دستگیره و مفاصل قابل تنظیم، به پزشکان امکان می‌دهد تا در طول فرایند جراحی، سوزن را به راحتی و با دقت بیشتری در محل نیازمندی‌های جراحی قرار دهند و این امر باعث می‌شود که فرایند جراحی دقیق‌تر و بهبود یافته باشد.

در جراحی‌های درون بینی اندوسکوپی، سوزن‌گیر به عنوان یک تجهیز بسیار مهم به شمار می‌آید. با استفاده از این تجهیز، پزشکان می‌توانند سوزن‌های جراحی را به راحتی و با دقت بیشتری در محل نیازمندی‌های جراحی قرار داده و فرایند جراحی را با دقت بیشتری انجام دهند. همچنین، با استفاده از سوزن‌گیر، خطر آسیب به بافت‌های اطراف در حین جراحی به حداقل می‌رسد.

سوزن‌گیر در جراحی‌های درون بینی اندوسکوپی به عنوان یکی از تجهیزات اساسی شناخته شده‌است. با استفاده از این تجهیز، پزشکان قادر به انجام جراحی با دقت بیشتر و بهبود یافته خواهند بود. اما برای دستیابی به نتایج بهتر درمانی، باید به دقت و با دانش کافی توسط پزشکان مورد استفاده قرار گیرد.

شما همچنین می‌توانید برای استعلام قیمت ابزار سوزنگیر پزشکی درخواست خود را ثبت نمایید.