رابط دیالیز Hemodialysis Blood Tubing Set یکی از اجزای مهم دستگاه همودیالیز است که برای انتقال خون بیمار به دستگاه همودیالیز و برگشت دادن خون پاک شده به بیمار استفاده می‌شود.

بررسی اجزای رابط دیالیز Hemodialysis Blood Tubing Set و نحوه عملکرد آن:

رابط دیالیز Hemodialysis Blood Tubing Set شامل سه قسمت اصلی است: لوله‌های خون، لوله‌های دیالیزر و لوله‌های سوئیچ (به طور معمول با نام‌های arterial line، venous line و drip chamber شناخته می‌شوند).

لوله‌های خون برای انتقال خون از بیمار به دستگاه همودیالیز استفاده می‌شوند. این لوله‌ها معمولاً شامل یک نوک تزریق برای ورود به رگ بیمار، یک کانکتور برای اتصال به دستگاه همودیالیز و یک کانکتور دیگر برای اتصال به لوله‌های دیالیزر هستند.

لوله‌های دیالیزر برای انجام فرآیند دیالیز خون بیمار استفاده می‌شوند. این لوله‌ها شامل یک دیالیزر (یک جاذب اصلی که خون بیمار را از مواد زائد جدا می‌کند) و یک کانکتور برای اتصال به لوله‌های خون و لوله‌های سوئیچ هستند.

لوله‌های سوئیچ برای کنترل جریان خون و مایعات دیگر در دستگاه همودیالیز استفاده می‌شوند. این لوله‌ها شامل یک دستگاه سوئیچ (که جریان خون را کنترل می‌کند) و یک کانکتور برای اتصال به لوله‌های دیالیزر و دستگاه همودیالیز هستند.

رابط دیالیز Hemodialysis Blood Tubing Set برای استفاده در دستگاه های همودیالیز طراحی شده است و برای انجام عملیات دیالیز بسیار مهم است. با توجه به اهمیت این رابط در فرآیند همودیالیز، باید همواره از کیفیت بالای آن اطمینان حاصل کرد و از محصولات معتبر و با کیفیت استفاده کرد.