اینسافلیتور (Insufflator Device) یکی از تجهیزات مهم در جراحی‌های لاپاروسکوپی است که برای تزریق گاز به داخل شکم بیمار به منظور افزایش فضای کاری و بهبود دید پزشک در جراحی‌های لاپاروسکوپی استفاده می‌شود. در واقع، اینستافلایتور به عنوان یک تجهیزات اساسی در جراحی‌های لاپاروسکوپی، برای تأمین شرایط مناسب برای انجام جراحی از طریق دستگاه لاپاروسکوپی استفاده می‌شود.

اینسافلیتور دارای یک مخزن گاز مانند دی اکسید کربن است که با استفاده از یک لوله و کنترل کننده فشار، گاز را به داخل شکم بیمار تزریق می‌کند. با تزریق گاز به داخل شکم، فضای کاری برای پزشک افزایش می‌یابد و این امکان را به پزشک می‌دهد تا به سمت‌های مختلف شکم دسترسی داشته باشد و به راحتی جراحی کند.

اینسافلیتور دارای ویژگی‌های مختلفی است که از جمله آن‌ها می‌توان به کنترل فشار گاز، تنظیم دمای گاز، تنظیم سرعت تزریق گاز، نمایشگر دیجیتال برای نمایش فشار و دمای گاز و ... اشاره کرد. همچنین، تعدادی از اینستافلایتورها دارای سیستم فیلتراسیون هستند که به پزشک اجازه می‌دهد فضای کاری را از آلودگی و یا ذرات جامد پاک کند.

در کل، اینسافلیتور به عنوان یکی از تجهیزات اساسی در جراحی‌های لاپاروسکوپی، برای تأمین شرایط مناسب برای انجام جراحی از طریق دستگاه لاپاروسکوپی استفاده می‌شود و باعث بهبود فرایند جراحی و بهبود دید پزشک در داخل شکم بیمار می‌شود.