قیچی دسته طلایی

نمایش 20 محصول از 58 محصول
نمایش 20 محصول از 58 محصول
قیچی جراحی دسته طلایی استاندارد خمیده و صاف
کد MEY-25083

قیچی جراحی دسته طلایی استاندارد خمیده و صاف

استعلام قیمت با ثبت درخواست
قیچی دسته طلایی مایو
کد MEY-25084

قیچی دسته طلایی مایو

استعلام قیمت با ثبت درخواست
قیچی دسته طلایی مایو استیل
کد MEY-25085

قیچی دسته طلایی مایو استیل

استعلام قیمت با ثبت درخواست
قیچی دسته طلایی مایو لکسر مدل Mayo-Lexer
کد MEY-25086

قیچی دسته طلایی مایو لکسر مدل Mayo-Lexer

استعلام قیمت با ثبت درخواست
قیچی دسته طلایی متزنبام مدل Metzenbaum
کد MEY-25087

قیچی دسته طلایی متزنبام مدل Metzenbaum

استعلام قیمت با ثبت درخواست
قیچی جراحی دسته طلایی آیریس مدل دو سر تیز Iris
کد MEY-25088

قیچی جراحی دسته طلایی آیریس مدل دو سر تیز Iris

استعلام قیمت با ثبت درخواست
قیچی جراحی ظریف دسته طلایی مدل سیم بر یونیورسال
کد MEY-25671

قیچی جراحی ظریف دسته طلایی مدل سیم بر یونیورسال

استعلام قیمت با ثبت درخواست
قیچی جراحی پلاستیک دسته طلایی کاتل مدل قوی | 45 درجه
کد MEY-25675

قیچی جراحی پلاستیک دسته طلایی کاتل مدل قوی | 45 درجه

استعلام قیمت با ثبت درخواست
قیچی جراحی دسته طلایی بی بی مدل مستقیم و خمیده
کد MEY-25679

قیچی جراحی دسته طلایی بی بی مدل مستقیم و خمیده

استعلام قیمت با ثبت درخواست
قیچی جراحی دسته طلایی لیستر مدل Lister
کد MEY-25681

قیچی جراحی دسته طلایی لیستر مدل Lister

استعلام قیمت با ثبت درخواست

مممم